دوشنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٥
 • پیام تسلیت به جناب آقای دکتر رودباری به علت فوت پدر گرامیشان

 • قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده
  آمادگی شرکت بیمه ،بابت بیمه نامه های (شخص ثالث بدنه ،آتش سوزی و...)جهت استفاده دانشجویان ،جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86703735سرکار خانم صمد نژاد تماس حاصل فرمایید

 • قابل توجه دانشجویان گرامی
  از شنبه مورخ 1935/11/02دانشجویانی که فرم ارزشیابی راتکمیل نکرده باشند اجازه ورود به سالن امتحان را نخواهند داشت واز امتحان آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد

 • کارگاه تحلیل عاملی تائیدی برگزار می شود
  کارگاه تحلیل عاملی تائیدی توسط دفتر توسعه آموزش وتدریس جناب آقای دکتر صالحی عضو هئیت علمی دانشکده بهداشت گروه آمار زیستی برگزار می شود

 • کارگاه تحلیل عاملی اکتشافی برگزار می شود
  کارگاه تحلیل عاملی اکتشافی توسط دفتر توسعه آموزش وبا تدریس جناب آقای دکتر صالحی عضو هئیت علمی دانشکده بهداشت گروه آمار زیستی برگزار می شود

                                     

   پست الکترونیک                  سیستم آموزشی سما          سامانه‌اتوماسیون تغذیه               سامانه مهندسی مشاغل             گروه خدمات بهداشتی و آموزشی

سامانه پژوهشیار                    فرم های آموزشی                    آیین نامه صندوق رفاه                   آموزش ضمن خدمت                   گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

افیلیشن مقالات                   برنامه کلاسی                         سامانه ثبت نام طرح                     اداره رفاه و تعاون                         گروه مهندسی بهداشت محیط

سيستم سعاد                      تقویم آموزشی                         سامانه بیمه سلامت                    تامین اجتماعی                        گروه علوم بهداشتی و تغذیه

   طرح درس                            آئین نامه ها                              پرتال تسهیلات                              اتوماسیون اداری                      گروه اپیدمیولوژی

    آئین نامه ارتقاء                    سامانه اسكان                            برنامه امتحانی                             سامانه بیمه تکلمیلی                گروه آمار زیستی

                                          آموزش مجازی                            ژرنال کلاب                                    فیش حقوقی                              دانشجویان MPH