دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • EDO

همکاران دفتر توسعه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

AWT IMAGEمسئول توانمندی سازی اساتید

سرکار خانم دکتر شهناز ریماز 
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 
مرتبه علمی : استاد
تلفن تماس :۸۶۷۰۴۹۴۵

مسئول ارزشیابی

AWT IMAGEسرکار خانم دکتر جمیله ابوالقاسمی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی  آمار زیستی
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۷۷۴

 

مسئول پژوهش در آموزش

AWT IMAGEسرکار خانم دکتر  طاهره دهداری 

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آموزش بهداشت 
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۶۲۵

مسئول برنامه ریزی درسی

AWT IMAGEسرکار خانم دکتر آزاده  اشتری نژاد

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی سم شناسی 
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۷۵۴

مسئول کارگاه های آموزشی

AWT IMAGEسرکار خانم دکتر سیده  طیبه  رهیده

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی تغذیه 
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۸۴۳
 

مسئول اعتباربخشی

AWT IMAGEسرکار خانم دکتر شیما  جزایری

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی تغذیه 
مرتبه علمی : دانشیار
تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۸۰۵
 

مسئول طرح راد

AWT IMAGEسرکار خانم  دکتر  محبوبه رسولی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آمار زیستی 
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۶۷۶

مسئول واحد مجازی  

AWT IMAGEجناب آقای   دکتر  مجید کرمانی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بهداشت محیط 
مرتبه علمی : دانشیار
تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۶۲۷
 

کارشناس دفتر توسعه آموزش

AWT IMAGEسرکار خانم حلیمه  نجفی خانقشلاقی 

تلفن تماس :۸۶۷۰۴۸۵۰کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 274 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر