دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • EDO

دفاع سرکار خانم سیده نسترن اسدزاده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۷ | 
دفاع سرکار خانم سیده نسترن اسدزاده با عنوان   بررسی مقایسه ای کارایی فرآیندهای اکسیداسیون فتوشیمیایی بر پایه پراکسید هیدروژن (UV/HP) و پرسولفات (UV/NaPS/Fe۲+) درحذف سم پاراکوات از محیط های آبی
استاد راهنما:
دکتر مجید کرمانی
 
اساتید مشاور:
دکتر مهدی فرزادکیا
دکتر میترا غلامی
زمان: ۲۹/۰۶/۱۳۹۶ ساعت ۹:۳۰ مکان: سالن شهید رحیمی دانشکده بهداشت
 
  
چکیده

زمینه و هدف: یکی از عوامل مهم آلودگی اکوسیستم های آبی سموم کشاورزی هستند، که برای مقابله با آفات، گیاهان هرز و بیماری های کشاورزی استفاده می شوند و دارای اثرات سوئی بر محیط هستند. پاراکوات علف کشی حلال در محلول های آبی، غیرانتخابی، تماسی  و مهم ترین علف کش از دسته بی پیریدیل ها است. این ترکیب علاوه بر اثرات مخرب زیست محیطی، به کل سیستم بدن به خصوص اعصاب مرکزی ، سیستم ریوی و غدد لنفاوی را درگیر می کند. هدف از این مطالعه بررسی کارایی میزان تجزیه پذیری سم پاراکوات با استفاده از فرآیندهای فرآیندهای اکسیداسیون فتوشیمیایی بر پایه پراکسید هیدروژن (UV/HP) و پرسولفات(UV/NaPS/Fe۲+) بوده است.
مواد و روش ها: در مطالعه تجربی حاضر اثر متغیرهای pH، غلظت عامل های پراکسید هیدروژن (UV/HP) و پرسولفات(UV/NaPS/Fe۲+) و غلظت اولیه آلاینده مذکور بر راندمان حذف سم پاراکوات در مقیاس آزمایشگاهی توسط راکتور یک لیتری به روش ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. غلظت پاراکوات باقی مانده و میزان حذف کربن آلی به ترتیب با استفاده از دستگاه HPLC مجهز به دتکتور UV-visible در طول موج ۲۵۹nm و TOCسنج اندازه گیری شد.
یافته ها: فرآیندهای پراکسید هیدروژن (UV/HP) و پرسولفات(UV/NaPS/Fe۲+)به ترتیب قادر به حذف ۷۵/۸۷ درصد و ۳۱/۹۲ درصد سم پاراکوات به ترتیب تحت شرایط بهینه (pH=۵ H۲O۲=۳۳mM،۲۵ mg/l  PQ=) و (pH=۹,  Fe۲+= ۰.۳mM ,PS=۴mM،۲۵ mg/l  PQ=)در زمان ۱۲۰ دقیقه می باشند. میزان حذف TOC در فرآیندهای پراکسید هیدروژن (UV/HP) و پرسولفات (UV/NaPS/Fe۲+)به ترتیب برابر ۲۹/۷۷درصد و ۱۶/۸۲ درصد می باشد. نتایج حاصله نشان داد که سینتیک فرآیند پراکسید هیدروژن (UV/HP) و پرسولفات( UV/NaPS/Fe۲+) از واکنش درجه اول پیروی می کند.
استنتاج: فرآیند پرسولفات( UV/NaPS/Fe۲+) نسبت به فرآیند پراکسید هیدروژن (UV/HP) در حذف پاراکوات دارای عملکرد بیشتری بود با این تفاوت که در فرآیند( UV/NaPS/Fe۲+)معدنی سازی بیش تری مشاهده شد. در نتیجه فرایندهای مورد مطالعه به عنوان یک روش موثر، سریع، ارزان برای حذف پاراکوات از محلول های آبی پیشنهاد می شودکه با توجه به زمان اندک واکنش از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است. امکان استفاده از این فرایند، به عنوان یک فرایند تصفیه کامل و یا پیش تصفیه نیز فراهم می باشد.
 
کلیدواژگان:
اکسیداسیون پیشرفته، پراکسید هیدروژن ، پرسولفات ، آفت کش، پاراکوات، فاضلاب
 
 
 
 
 
 
 
 


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: اکسیداسیون پیشرفته | پراکسید هیدروژن | پرسولفات | آفت کش | پاراکوات | فاضلاب |

دفعات مشاهده: 696 بار   |   دفعات چاپ: 78 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر