دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • EDO

دفاع سرکار خانم لیلا سادات بهرامی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۵ | 
 دفاع سرکار خانم لیلا سادات بهرامی با عنوان پایان نامه: بررسی اثر مکمل یاری ویتامین د بر سطح سرمی پروتئین شوک حرارتی ۶۰ در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب
استاد راهنما: دکتر محمد رضا وفا
اساتید مشاور: دکتر سید هاشم سزاوار، دکتر لیلا جانانی
ارائه دهنده: لیلا سادات بهرامی
مقطع کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه
زمان چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
مکان سالن شهید رحیمی دانشکده  ساعت ۱۰
چکیده
مقدمه: بیماری عروق کرونر قلب یکی از شایعترین انواع بیماری­های قلبی-عروقی است. مطالعات مختلف نشان دهنده وجود ارتباط بین سطح سرمی ویتامین د و استرس اکسیداتیو و التهاب هستند. اما اثر بخشی آن بر پروتئین شوک حرارتی-۶۰ ، که خود بر اثر افزایش استرس اکسیداتیو و التهاب افزایش می­یابد، و موجب گرفتگی عروق می­شود دیده نشده.
هدف: بررسی اثر مکملیاری ویتامین د بر پروتئین شوک حرارتی-۶۰ ، برخی فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب.
روش­ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور از افراد در محدوده سنی ۳۰ تا ۶۰ سال مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب با BMI کمتر از kg/m۲ ۳۵ مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) خواسته شد تا پس از تکمیل فرم رضایتنامه، به آزمایشگاه مراجعه نموده تا از آنها ۱۰ سی سی خون گرفته شود در ابتدا سطح ویتامین د سرم ارزیابی شده در صورتی که افراد سطح خونی کمتر از  ng/ml۳۰ داشتند سپس فاکتورهایی از جمله HSP ۶۰، IL-۱۷، TNF-α، PAB، پروفایل لیپیدی (LDL, HDL, TC, TG) و PTH اندازه­گیری می­گردید. نماگرهای تن­سنجی اندازه­گیری شده و پرسشنامه یادآمد ۲۴ ساعته مربوط به ۲ روز شامل یک روز تعطیل و یک روز معمولی، پرسشنامه مواجهه با نور خورشید و پرسشنامه بین­المللی فعالیت بدنی تکمیل شد. طول مدت مطالعه ۸ هفته بوده و به صورت تصادفی ۴۰ نفر در گروه دریافت کننده ویتامین د (۵۰۰۰۰ واحد بین­الملل از شرکت زهرآوی) و ۴۰ نفر در گروه دریافت کننده دارونما (۵۰۰۰۰ واحد بین­الملل پارافین خوراکی از شرکت زهرآوی) قرار گرفتند و بسته­ای حاوی ۸ قرص به آنها تحویل شد که باید هفته­ای ۱ عدد همراه با غذا مصرف می­کردند. در انتهای پژوهش نیز مجددا اندازه­گیری­ها انجام شد. 
یافته­ها: نتایج نشان داد که مصرف مکمل ویتامین د سبب کاهش معنی دار در ۲۵(OH)D۳ (۰۰۱/۰P<) در مقایسه با دارونما شد. کاهش دور کمر (۰۰۵/۰(P=، درصد چربی بدن (۰۲۹/۰(P=، PTH (۰۰۳/۰P=)، فشار خون سیستولیک (۰۰۹/۰P=) و دیاستولیک (۰۱/۰P=) تنها در گروه ویتامین د معنی دار بود. سایر متغیرها تفاوت معنی داری از لحاظ آماری نداشتند.

واژگان کلیدی: ویتامین د، بیماری عروق کرونر قلب، پروتئین شوک حرارتی ۶۰
نتیجه­گیری: بر اساس یافته­های مطالعه به نظر می­رسد مصرف قرص ویتامین د با دوز IU۵۰۰۰۰   به مدت ۸ هفته، هفته ای ۱ عدد در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب، تاثیر معنی داری بر پروتئین شوک حرارتی ۶۰ ، فاکتورهای التهابی و لیپیدی ندارد.
 


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 626 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر