دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • فناوری اطلاعات
  • خدمات الکترونیک
  • امور دانشجویی
  • گروه های آموزشی
  • کتابخانه
  • EDO

گروه آمار زیستی
گروه اپیدمیولوژی
گروه ارگونومی
گروه بهداشت محیط

گروه بهداشت حرفه ای
گروه خدماتی بهداشتی
گروه علوم تغذیه
آزمایشگاه ها

دفاع سرکار خانم آیدا روح زنده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۲ | 
دفاع سرکار خانم آیدا روح زنده دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای با عنوان با عنوان :مطالعه اثر ارتعاش دست-بازو بر قدرت چنگش با در نظر گرفتن ابعاد آنتروپومتریک دست 
استاد راهنما: دکتر ایرج علیمحمدی
اساتید مشاور: دکتر سید ابوالفضل ذاکریان و دکتر جمیله ابوالقاسمی

 زمان: چهارشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۶ – ساعت ۸ صبح
مکان: سالن شهید رحیمی
چکیده
زمینه و هدف: آسیب‌های اسکلتی - عضلانی یکی از شایع‌ترین علل بروز بیماری‌های ناشی از کار، غرامت‌ها و غیبت از کار کارگران در محیط‌های کاری، در دنیا می‌باشد. در بین عوامل متعدد، مواجهه با ارتعاش یکی از علل اصلی این آسیب‌ها می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی ریسک فاکتورها و پارامترهای کلیدی در بروز و تشدید اثرات ناشی از مواجهه با ارتعاش دست - بازو در یک صنعت خودروسازی، همچنین بررسی ارتباط بین قدرت چنگش با ارتعاش دست - بازو و ابعاد آنتروپومتریک دست انجام گرفته است.
روش تحقیق: در این مطالعه ۵۷ نفر از کارگران در حال کار با آچار بادی در خط مونتاژ که در وضعیت‌های بدنی مختلفی بودند مورد بررسی قرار گرفتند و از روش نیروهای جفت‌شدگی دست و ابزار و دستگاه Hydraulic Hand Dynamometer، برای اندازه‌گیری نیروی چنگش استفاده گردید. همچنین ارتعاش وارده به دست کارگر مطابق استاندارد ISO-۵۳۴۹ توسط ارتعاش سنج دست - بازو مدل GA۲۰۰۳ در سه محور اندازه‌گیری و ثبت شد، در این مطالعه برای اندازه‌گیری ابعاد آنتروپومتریک دست افراد از روش اندازه‌گیری فواصل مستقیم استفاده شد و وضعیت بدن افراد توسط آنالیز پوسچر REBA ارزیابی گردید.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد میانگین نیروی چنگش دست کارگران بعد از مواجهه با ارتعاش از  ۲۲/۴۳ به ۹۰/۴۰ کیلوگرم کاهش یافته است یعنی بطور میانگین ۶۷/۵ درصد کاهش در نیروی چنگش دست مشاهده گردید، همچنین محور برتر در کاهش نیروی چنگش در اثر ارتعاش وارده به دست در آچارهای بادی محور X می‌باشد و مشاهده گردید ابعاد دست ارتباط معناداری با میزان نیروی چنگش افراد دارد.
نتیجه‌گیری: میزان نیروی چنگش دست پس از مواجهه با ارتعاش کاهش می‌باید و میزان نیروی چنگش دست افراد از معادله بدست آمده در این مطالعه (از روی ابعاد آنتروپومتریک دست) قابل پیش‌بینی خواهد بود.
واژگان کلیدی: ارتعاش دست – بازو، آچار بادی، اختلالات اسکلتی - عضلانی، نیروی چنگش، ابعاد آنتروپومتریک دست، آنالیز پوسچر  REBA


کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 93 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر