دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • EDO

دفاع سرکار خانم معصومه رحمتی نیا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۶ | 
دفاع سرکار خانم معصومه رحمتی نیا دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی بهداشت محیط با موضوع ارزیابی کارایی فرآیند الکتروفنتون در حذف آموکسی سیلین در حضور کاتالیستFe۳O۴

استاد راهنما: دکتر روشنک رضایی کلانتری
اساتید مشاور:
دکتر مهدی فرزادکیا
دکتر مجید کرمانی
زمان:۹۶/۸/۱۳ ساعت :۱۰ مکان: سالن شهید رحیمی دانشکده بهداشت
 
 
چکیده:
امروزه ترکیبات دارویی به عنوان میکرو آلاینده های منابع آبی شناخته شده و به طور مداوم از طریق فاضلاب خانگی و بیمارستانی به محیط زیست تخلیه می شوند. از آنجایی که این میکرو آلاینده ها به طور کامل درتصفیه خانه های فاضلاب حذف نمی شوند، به طور گسترده وارد محیط زیست می شوند. در بین ترکیبات دارویی مختلف، آنتی بیوتیک ها به دلیل اثرات حاد ومزمن سمی برروی ارگانیسم های آبی وخاکی دارای اهمیت می باشند. آموکسی­سیلین پرمصرف­ترین آنتی­بیوتیکی‌ است که به­دلیل ایجاد مقاومت در باکتری­ها مورد توجه خاصی قرار گرفته است. این ترکیب از مسیرهای مختلفی مانند دفع مستقیم فاضلاب و زائدات پزشکی، دامپزشکی و صنعت می تواند وارد محیط­های آبی ­شود. هدف از این مطالعه، حذف آموکسی سیلین به وسیله ی فرآیند الکتروفنتون با استفاده از گرافیت فلت اصلاح شده ونانو ذرات Fe3O4  از محلول های آبی بود.
مواد و روش­ها:  نانوذرات Fe3O4 بوسیله روش هم­ترسیبی شیمیایی سنتز شد. گرافیت فلت نیز به ­منظور افرایش تولید پراکسیدهیدروژن، با ماده کربن بلک و پلی تترافلورواتیلن اصلاح شد. مشخصات ساختاری و فیزیکی نانوکاتالیست و گرافیت فلت اصلاح­شده با تکنیک­های SEM، XRD و BET آنالیز شد. بعد از بهینه سازی دو متغیر pH و زمان، پارامتر­های شدت جریان، غلظت آموکسی­سیلین، دوز کاتالیست و فاصله بین الکترود ها با استفاده از نرم افزار Design Expert 7 و روش سطح پاسخ طراحی و بهینه­سازی گردید. همچنین آزمایش بازیافتی کاتالیست(8مرتبه) ، پایداری کاتد(10 مرتبه) و تاثیر به دام اندازرادیکال برکارایی فرآیند الکتروفنتون مورد بررسی قرارگرفت. غلظت باقیمانده آموکسی سیلین با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا در طول موج 235 نانومتراندازه گیری شد. میزان معدنی سازی آموکسی سیلین با انجام آزمایش TOC تعیین گردید.
یافته­ها: اصلاح گرافیت فلت منجربه افزایش سطح موثرآن از 89/0 به  m2/g92/1 شد. بعداز اصلاح کاتد مقدارپراکسیدهیدروژن تولیدی به 2/5 برابرافزایش یافت. حداکثر میزان حذف آموکسی سیلین ( 10/99 درصد )، در 3 =pH، غلظت آموکسی سیلینmg/L  20، زمان 60 دقیقه، شدت جریان mA 300، غلظت کاتالیست g/L1 و فاصله بین الکترودها cm 1 به دست آمد. میزان حذف TOC دراین شرایط با غلظت 20 میلی گرم برلیتر آموکسی سیلین برابر با 6/79 درصد بود. سینتیک تجزیه آموکسی سیلین از مدل درجه یک پیروی کرد. به دام انداز رادیکال ترت بوتانول راندمان حذف آموکسی سیلین را به مقدار  %68/42کاهش داد. قابلیت استفاده مجدد کاتالیست تا 8 مرتبه با کاهش راندمان حدود %10 وکاهش مقدار پراکسید هیدروژن تولیدی با استفاده ازکاتد اصلاح شده تا 10 مرتبه حدود %8بود.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد، فرایند الکتروفنتون با نانوذرات Fe3O4 و گرافیت اصلاح­شده، به دلیل راندمان بالا، صرفه اقتصادی، قابلیت استفاده مجدد وپایداری کاتالیست، یک فرایند موثردرحذف آموکسی­سیلین است و می تواند به عنوان یک تکنیک سازگار با محیط زیست در حذف آنتی بیوتیک ها از محیط های آبی در نظر گرفته شود.
واژه­های کلیدی: آموکسی­سیلین، فرآیند الکتروفنتون، محلول­های آبی، گرافیت فلت اصلاح­شده، Fe3O4  


 


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: آموکسی­سیلین | فرآیند الکتروفنتون | محلول­های آبی | گرافیت فلت اصلاح­شده | Fe3O4 |

دفعات مشاهده: 521 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر