دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • EDO

دفاع سرکار خانم الهه دانا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | 
دفاع سرکار خانم الهه دانا کارشناسی ارشد (MSc) در رشته مهندسی بهداشت محیط
با موضوع :بررسی نوع و غلظت ترکیبات آلی فرار، منواکسید کربن، دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد در هوای کابین اتوبوس ها و ایستگاه های منتخب سامانه BRT شهر تهران درشش ماهه دوم سال 1394

استاد راهنما
دکترمجید کرمانی
 
 
تاریخ جلسه دفاع: دوشنبه 23 بهمن ماه 1396 ساعت 9 صبح
 
زمستان 1396
 
 
چکیده
در این مطالعه غلظت مهمترین گروه از ترکیبات آلی فرار شامل بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و ایزومرهای زایلن، همچنین غلظت گاز های دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد و مونواکسید کربن در هوای کابین ها و ایستگاه های منتخب سامانه BRT شهر تهران در محدوده طرح ترافیک سنجش شد. در این مطالعه تفاوت غلظت آلاینده های هدف در خطوط مختلف سامانه، تفاوت غلظت در روزهای کاری و غیرکاری، تفاوت غلظت در ماه های مختلف نمونه برداری، همبستگی ها، نسبت ترکیبات BTEX و ارزیابی ریسک سرطان آلاینده ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. برای نمونه برداری و آنالیز ترکیبات آلی فرار از استاندارد بین المللی NIOSH1501 و برای نمونه برداری از گازهای آلاینده از دستگاه های بلادرنگ استفاده گردید. متوسط غلظت بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، (m+p)-زایلن، o-زایلن و BTEX در کابین ها و ایستگاه های سنجش شده به ترتیب برابر با 75/8، 33/24، 90/25، 71/43، 46/33، 15/136 میکروگرم بر متر مکعب و 74/8، 77/32، 74/28، 19/45، 46/39، 9/154 میکروگرم بر متر مکعب و متوسط غلظت NO2 و CO به ترتیب برابر با045/0 و 53/8 پی پی ام در کابین ها و 062/0 و 77/10 پی پی ام در ایستگاه های سنجش شده بود. در میان خطوط مختلف بیشینه غلظت میانگین تمام آلاینده های اندازه گیری شده در خط یک با میانگین سرعت 5/24 کیلومتر بر ساعت ثبت شد. از میان تمام ایستگاه های مورد مطالعه، کمینه غلظت میانگین تمام آلاینده های مورد مطالعه در ایستگاه های مطهری و میدان ولیعصر دیده شد. خطر سرطان آلاینده بنزن در خطوط 1، 2 و 7 به ترتیب برابر با 5-10×07/7، 5-10×68/4 و 5-10×08/3 ارزیابی شد که بیشتر از مقادیر توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی و آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا بود. خطر غیر سرطان زای ترکیبات BTEX در تمام خطوط مورد مطالعه کمتر از 1 و در محدوده قابل قبول ارزیابی شد.
 

 

 


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: کلمات کلیدی: BTEX | NO2 | CO | کیفیت هوا | ارزیابی خطر | خطر غیر سرطان زا |

دفعات مشاهده: 213 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر