دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • EDO

جلسه دفاع سرکار خانم خانم مهری دلوریان زاده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲ | 
عنوان پایان نامه : بررسی وضعیت تغذیه سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شاهرود و دامغان و برخی از عوامل موثر بر آن در سال 1396
دوره هم سطح کارشناسی ارشد در رشته : MPH
نام دانشجو: خانم مهری دلوریان زاده
زمان : روز شنبه  96/12/05                                                                                    تعداد واحد: 4  واحد
مکان  : دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت-سالن شهید رحیمی                                     ساعت : 10
 
نام اعضاء هیئت داوران :
استاد راهنما: خانم دکتر طاهره دهداری
استاد مشاور: خانم دکتر ناهید آریائیان
 اساتید داور: خانم دکتر مهناز صلحی خانم دکتر فاطمه سادات امیری
نماینده شورای تحصیلات تکمیلی  : خانم دکتر مهناز صلحی
 
چکیـده
مقدمه و هدف: سالمندان گروه بالقوه آسیب‌پذیری هستند که نامطلوب بودن وضعیت تغذیه آنان می‌تواند زمینه را برای بروز بیماری‌ها و افزایش هزینه‌های بهداشتی فراهم آورد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت تغدیه سالمندان ساکن در خانه سالمندان شهرستان‌های شاهرود و دامغان و برخی عوامل مرتبط با آن در سال 1396 انجام شد.
مواد و روش‌ها: مطالعه مقطعی تحلیلی حاضر به روش سرشماری در خانه سالمندان دو شهرستان شاهرود و دامغان انجام شد. به وسیله پرسشنامه‌های استاندارد ارزیابی مختصر تغذیه‌ای، بررسی فعالیت‌های روزمره زندگی، بررسی وضعیت ذهنی و ارزیابی وضعیت رفاه، اطلاعات 129 سالمند ساکن جمع آوری شد. ضمناً تن سنجی توسط محقق انجام شد. جهت تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از آزمون‌های کای دو، تحلیل واریانس یک طرفه و تی مستقل برای تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح معناداری 05/0 استفاده شد.


کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 388 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر