دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • EDO

جلسه دفاع سرکار خانم فرزانه جاجرمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | 
جلسه دفاع سرکار خانم فرزانه جاجرمی با موضوع شناسایی جامع کانون های تولید گرد و غبار موجود و گردو غبار ورودی به شهر تهران و برآورد اثرات قلبی-تنفسی منتسب به آن با کمک Air Q در سال 96-1395
استاد راهنما
دکتراحمدجنیدی جعفری

روز دفاع: 15/12/96     ساعت: 14.30
 
 
 
 
 
چکیده
آلودگی هوا، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و محیط زیست است. گردو غباریکی از مشکلات عمده زیست محیطی در نواحی پرجمعیت و صنعتی و مهمترین مشکل در آلودگی هوا هستند که اثرات بهداشتی نامطلوبی دارند. ذرات ترکیبی از آلاینده ها با منشاء طبیعی و آنتروپژونیک هستند. مطالعات گوناگون نشان داده است که فلزات مانند سرب، کادمیوم، کروم بوسیله ذرات  انتقال می یابند منجر به تشکیل گونه های اکسیژن فعال، اثرات قلبی و استرس اکسیداتیو در سلول می شوند. یکی از مهمترین مشکلات زیست محیطی در تهران آلودگی هوا می باشد که اثرات بهداشتی، اجتمائی و اقتصادی فراوانی بروی 12 میلیون جمعیت در معرض مواجهه گذاشته است. جمعیت زیاد در کنار مصارف بالای سوخت فسیلی منجر به تغییرات عمده ای در هوای تنفسی این شهر شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و منشایابی گرد و غبار هوای شهر تهران  و همچین بررسی اثرات بهداشتی مرتبط بر ذرات بود.
نمونه برداری از هوای شهر تهران با کمک پمپ نمونه بردار با دبی 5/1 لیتر بر دقیقه به صورت 24 ساعته در 5 نقطه (شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز) و به مدت 60 روز در روزهای غیر گردوغباری (در هر نقطه 12 روز به صورتی که 6 روز در فصل گرم و 6 روز در فصل سرد باشد) و 20 روز در روزهای گردوغباری (بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی کشور ، 13 روز در فصل گرم و 7 روز در فصل سرد) انجام گردید. غلظت ذرات با وزن سنجی و غلظت فلزات موجود در هوا(آهن، آلومینیوم، کادمیوم، نیکل، روی، سرب کروم، منگنز) با هضم فیلتر و سنجش توسط دستگاه طیف سنج جذب اتمی با کوره گرافیتی (GF-AAS) تعیین شد.همچنین اطلاعات هواشناسی مربوط به ایستگاه های سینوپتیک شهر تهران از سازمان هواشناسی کل کشور دریافت شد. برای تعیین کانون های تولید گردوغبار منطقه ای و غیر منطقه ای ، وضعیت تشکیل و مسیر حرکت توده های گردوغبار با کمک تصاویر ماهواره ای رصد شده از سایت EUMETSAT و همچنین دریافت تصاویر MODIS از ماهواره های AQUA و TERRA از سازمان فضایی ایران برای روزهای گردوغباری در دوره زمانی یک ساله انجام شد. پیش بینی میزان مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی-عروقی و تنفسی در اثر مواجهه با آلاینده ی ذرات معلق با تهیه غلظت ساعتی ذرات معلق PM10 و PM2.5 برای دوره ی یک ساله از شرکت کنترل کیفیت هوا و با کمک نرم افزار Air Q انجام شد. همبستگی میان متغیرهای اقلیمی با روزهای گردوغباری با استفاده از تکنیک همبستگی در نرم افزار SPSS تعیین شد. مشخصات ساختاری و کانی شناسی ذرات با استفاده از (XRF) و (SEM) تعیین شد.
بیشتر گردوغبار ورودی به شهر تهران از کشورهای همسایه غربی، عراق و سوریه و عربستان می باشد. بیشترین میانگین غلظت ذرات در روزهای عادی مربوط به ایستگاه مرکز با مقدار 63/122 میکروگرم بر مترمکعب (انحراف معیار 90/7) و کمترین غلظت برای ایستگاه شرق با میزان 13/67 میکروگرم بر مترمکعب (انحراف معیار 44/6) می باشد. ایستگاه مرکز به عنوان ایستگاه گردوغباری در نظر گرفته شد که نسبت به روزهای عادی بیشترین غلظت را به خود اختصاص داده است. همچنین در همه ایستگاه ها در روزهای عادی در فصل سرد غلظت ذرات بیشتر از فصل گرم می باشد ولی در روزهای گردوغباری غلظت ذرات در فصل گرم از فصل سرد بیشتر است. بین پارامترهای اقلیمی دما، رطوبت ، سرعت باد و میدان دید با روزهای گردوغباری ارتباط معنی داری وجود دارد به طوری که متغیر رطوبت و میدان دید همبستگی معکوس و متغیرهای دما و سرعت باد همبستگی مثبت با پدیده گردوغبار دارند.
در بین فلزات بیشترین غلظت ها به عناصری مثل آلومینیوم ،آهن، اختصاص دارد و این عناصر به عنوان عناصر با منبع زمینی شناخته می شوند. عناصری مثل آرسنیک،کادمیوم،  کروم، مس، نیکل، سرب، وانادیوم و روی فلزات با منشاء انسان ساخت شناخته می شوند وکمترین غلظت  مربوط به کروم بود. بیشترین میزان فاکتور غنی شده EF مربوط به فلز کادمیوم و کمترین میزان مربوط به فلز آهن می باشد. تعداد کل مرگ های منتسب به PM10 برابر 3668 نفر برآورد شده است که از این تعداد 2447 مورد مرگ در اثر بیماری های قلبی-عروقی و 753 مورد مرگ در اثر بیماری های تنفسی بوده است. تعداد کل مرگ ناشی از ذرات PM2.5 برابر 2753 نفر بوده است.

 
 


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: کلیدواژه :گردوغبار | فلزات سنگین | منشایابی | اثرات بهداشتی ذرات |

دفعات مشاهده: 405 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر