دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • EDO

جلسه دفاع آقای کامیار منصوری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۴ | 
جلسه دفاع آقای کامیار منصوری با موضوع : ارزیابی تاثیر عواملی مکانی وغیر مکانی بر stage تشخیص سرطان کولورکتال در تهران 

استاد راهنما: دکتر اسدی لاری ودکتر سلیمانی 
تاریخ دفاع : 1397/02/24
مکان : سالن شهید رحیمی  دانشکد ه از ساعت 11:30

چکیده

سرطان کولورکتال  بعد از سرطان های معده و پستان با سهم 7 درصد از میزان کل بروز سرطان ها و 7/6 درصد از میزان کل مرگ ها سرطان ها ، سومین سرطان شایع در هر دو جنس است . مطالعه حاضر اولا با هدف تعیین بروز و الگوی خوشه ای سرطان کولورکتال در سطح محلات شهر تهران و  ثانیا  با هدف بررسی تاثیر فاکتورهای اقتصادی اجتماعی ، هزینه های سلامت و برخی از عوامل مرتبط با سبک زندگی بر بروز سرطان کولورکتال و مراحل مختلف تشخیصی آن (Staging) با دو مدل بیزینی سلسله مراتبی  (BYM) و  مدل رگرسیون  پوآسونی وزنی جغرافیایی (GWPR) در سطح محلات شهر تهران طراحی و اجرا شد.       


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 129 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر