دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • دفتر توسعه آموزش

جلسه دفاع جناب آقای اکبر اسدی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۲ | 
جلسه دفاع جناب آقای اکبر اسدی با موضوع : 

اثر عصاره گیاه بادرنجبویه بر شاخص های گلایسمی، پروفایل لیپیدی، آپولیپوپروتئین B، آپولیپوپروتئین 1-A، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و hs-CRP در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

استاد راهنما: جناب آقای دکتر فرزاد شیدفر


روز د فاع: روز یک شنبه 97/3/13 ساعت 8 صبح 
سالن کنفرانس شهید رحیمی دانشکده بهداشت

 
چکیده
هدف: دیابت نوع ۲ اختلال متابولیکی شایعی است که شیوع آن در جهان در حال افزایش است و در حال حاضر 425 میلیون نفر بزرگسال در سراسر جهان به دیابت (اغلب دیابت نوع 2) مبتلا هستند. دیابت نوع دو بصورت سه ناهنجاری پاتولوژیک اختلال در ترشح انسولین، مقاومت محیطی به انسولین و تولید بیش از حد گلوکز کبدی مشخص می شود. با توجه به عوارض متعدد (نارسائی کلیوی، آسیب چشمی، نارسایی دستگاه قلب و عروق و نارسایی سیستم عصبی)، این بیماری درمان مناسبی را می طلبد. بادرنجبویه با نام علمی Melissa officinalis L، غنی از فیتوکمیکال های شیمیایی از جمله ترکیبات فلاونوئیدی و فنولی باشد که از جمله آنها می توان به رزمارینیک اسید، تانن، رامنوسیترین، اسید کافئیک، کامفرول، کوئرستین، لوتئولین، رامنازین و ایزوکوئرسیترین اشاره کرد. با توجه به اثرات آنتی¬اکسیدانی، ضد التهابی، هیپولیپیدمیک و هیپوگلایسمیک بادرنجبویه، احتمالاً می¬توان بادرنجبویه را به عنوان یک گیاه دارویی مؤثر در کاهش التهاب و بهبود علائم گلایسمی و کاهش خطر بیماری¬های قلبی-عروقی در بیماران دیابتی نوع 2 در نظر گرفت. لذا هدف از مطالعه ی حاضر بررسی اثرات عصاره گیاه بادرنجبویه بر شاخص های گلایسمی، پروفایل لیپیدی، آپولیپوپروتئین B، آپولیپوپروتئین 1-A، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و hs-CRP در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو می باشد.
مواد و روش کار:
در این کارآزمایی نیمه تجربی، 64 بیمار (در محدوده ی سنی 65-20 سال ) مبتلا به دیابت نوع 2 داوطلب مراجعه کننده به انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن دیابت ایران که دیابت نوع دو در آن ها تشخیص داده شده بود و شرایط ورود به مطالعه را داشتند انتخاب شدند. بعد تقسیم به دو گروه مورد و شاهدی به مدت 3 ماه گروه مداخله عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه هر روز دو کپسول mg 350 و گروه شاهد روزانه دو کپسول mg 350 دارونما ( آرد سوخاری ) دریافت کردند. دریافت های غذایی، فعالیت فیزیکی، وزن، دور کمر، دور باسن، شاخص توده بدنی (BMI)، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک(DBP ,SBP) ، شاخص های گلایسمی، غلظت لیپیدهای سرم، آپولیپوپروتئین B، آپولیپوپروتئین 1-A ، مقاومت به انسولین، hs-CRP و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. دریافت-های غذایی و فعالیت فیزیکی نیز به ترتیب با استفاده از پرسشنامه¬های 24 ساعت یادآمد خوراک و پرسشنامه بین¬المللی فعالیت فیزیکی قبل، وسط و بعد از مداخله مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج: مصرف عصاره بادرنجبویه در مقایسه با گروه شاهد اثرات مفید معنی¬داری بر قند ناشتا ( 007/0 P<)، هموگلوبین گلیکوزیله ( 002/0 P=)، لیپوپروتئین¬های با چگالی بالا (HDL-c) (05/0 P=)، hs-CRP ( 001/0 P=)، ApoA-I ( 003/0 P=) و فشار خون سیستولیک (01/0 P=) داشت. همچنین افزایش معنی¬دار حساسیت به انسولین (005/0 P=)، (HDL-c) (009/0 P=) و کاهش معنی دارمقامت به انسولین( 01/0 P=)، hs-CRP( 01/0 P=) و نسبت TG/HDL-c (05/0 P=) در گروه دریافت¬کننده عصاره بادرنجبویه در مقایسه با گروه شاهد دیده شد. نتایج مطالعه¬ی حاضر نشان داد مکمل¬یاری با عصاره بادرنجبویه اثر معنی¬داری بر روی شاخص های آنتروپومتریک، فشار خون دیاستول، سطح انسولین، تری گلیسرید (TG)، کلسترول تام (TC) ، لیپوپروتئین¬های با چگالی پایین (LDL-c)، نسبت TC/HDL-c، نسبت LDL-c /HDL-c، ApoB، نسبت ApoB/ ApoA-Iو ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC) در مقایسه با گروه شاهد نداشت.
نتیجه¬گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد مکمل یاری 700 میلی گرم عصاره هیدروالکلی گیاه بادرنجبویه به مدت 12 هفته میتواند از افزایش قند ناشتا پیشگیری کند و قادر به کاهش معنی دارHbA1c ، hs-CRP و فشار خون سیستول و افزایش معنی دار HDL-c، ApoA-I در بیماران دیابتی نوع دو می باشد و احتمالا اثرات مطلوبی در بیماری دیابت نوع 2 دارد.
CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 362 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر