دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • EDO

جلسه دفاع آقای خیرالله مهرعلیان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۹ | 
جلسه دفاع آقای خیرالله مهرعلیان با موضوع : 
بررسی اثربخشی برنامه مداخلات ارگونومی مشارکتی با رویکرد کلان بر اختلالات اسکلتی عضلانی در یک صنعت مونتاژ قطعات خودرو 

استاد راهنما
: جناب آقای دکتر محمد صادق قاسمی

روز دفاع: شنبه 97/04/02 ساعت 14:00

سالن شهید رحیمی
 
 
چکیده:
 زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار از آسیب های شغلی شایع درمحیط های کار محسوب می شود در صنایع مونتاژ وجود فرآیندهای پیوسته، سرعت بالای کار و انجام حرکات تکراری، وضعیت های نامناسب بدنی حین کار، فشار وضعیتی بر اندام های مختلف ایجاد می کند. هدف این مطالعه بررسی اثربخشی مداخلات ارگونومی مشارکتی با رویکرد کلان بر اختلالات اسکلتی- عضلانی در یکی از صنایع مونتاژ قطعات خودرو  بود.
روش کار: در این مطالعه به روش سرشماری کارگران یکی از صنایع مونتاژ قطعات خودرو پس از بررسی شرایط ورود به مطالعه شرکت کردند و تحت برنامه مداخله ای ارگونومی مشارکتی با رویکرد کلان قرار گرفتند و شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی قبل و پس از مداخله با استفاده از پرسشنامه اختلالات اسکلتی-  عضلانی کرنل مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج : میانگین سنی افراد مورد مطالعه (8/4SD=) 9/31 و میانگین سابقه کار (86/48SD=) 12/64 ماه بود ارزیابی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی پس از مداخله نشان داد شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در اندام های شانه، قسمت فوقانی پشت، قسمت تحتانی پشت، زانوی راست و چپ و قسمت تحتانی پا پس از گذشت زمان کاهش یافته است (05/0>P).
نتیجه گیری: برنامه مداخله ای ارگونومی مشارکتی با رویکرد کلان شامل تشکیل تیم ارگونومی، شناسایی و تعیین ریسک فاکتورهای ارگونومی، اولویت بندی و اجرای مداخلات با استفاده از نظرات و مشارکت ذینفعان می تواند باعث کاهش شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی شود.
کلیدواژه ها: ارگونومی مشارکتی، اختلالات اسکلتی- عضلانی، نمودار علت و معلول، پرسشنامه ریسک فاکتورهای ارگونومیکی.

 


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 277 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر