دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • EDO

جلسه دفاع سرکار خانم مینا محققی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۴ | 
 
 
 
 
 
جلسه دفاع سرکار خانم مینا محققی:
با موضوع : بررسی میزان تخریب آنتی­بیوتیک مترونیدازول و سیپروفلوکساسین با روش­های کمپوستینگ، اتوکلاو و مایکروویو
 

 
استاد راهنما
دکتر احمد جنیدی جعفری
  
گروه مهندسی بهداشت محیط
مکان: سالن شهید رحیمی
زمان: 97/4/26  13:00
 
 
 
چکیده
سابقه و هدف: امروزه استفاده فزآینده از آنتی­بیوتیک­ها به منظور کنترل بیماری­ و از طرفی مدیریت و دفع نامناسب پسماند­های دارویی در اماکن مختلف بهداشتی-درمانی، موجب بروز معضلات زیست­ محیطی شده و سلامت انسان را تهدید می‌نماید. تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان حذف آنتی­بیوتیک های مترونیدازول و سیپروفلوکساسین به عنوان پسماند دارویی، با روش های کمپوست سازی و مایکروویو و اتوکلاو انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی و کاربردی، برای تهیه کمپوست، مخلوطی از فضولات دامی، زائدات میوه، کاه و لجن استفاده گردید. مدت فرآیند 40 روز بود. مترونیدازول و سیپروفلوکساسین در سه غلظت 20، 50 و 100 میلی گرم در کیلوگرم به راکتورهای کمپوست اضافه شدند.
در روش مایکروویو مترونیدازول و سیپروفلوکساسین در سه وزن 200، 500 و 1000 میلی­گرم در حالت جامد در سه توان مختلف 510، 680 و 850 وات و در چهار بازه زمانی 20، 30، 50 و 60 دقیقه تحت تاثیر اشعه مایکروویو قرار گرفتند.
در روش اتوکلاو مترونیدازول و سیپروفلوکساسین در سه وزن 200، 500 و 1000 میلی­گرم در حالت جامد در دماهای 121 و 134 درجه سلسیوس و در چهار بازه زمانی 15، 30، 45 و 60 دقیقه تحت تاثیر حرارت  قرار گرفتند.
تمامی آزمایش­ها دو بار تکرار شده است. جهت آنالیز آنتی­بیوتیک ها از دستگاه HPLC مجهز به دتکتور UV استفاده شد.
نتایج: میزان حذف مترونیدازول پس از 21 روز و در انتهای فاز ترموفیلیک، راکتورهای 20، 50 و mg/kg100 آنتی­بیوتیک به ترتیب برابر با 9/99، 73/96 و 48/93 درصد برای سیپروفلوکساسین به ترتیب برابر با 47/89، 81/88 و 46/86 درصد بود. در انتهای فرآیند کارایی حذف برای هر 6 راکتور 99/99 درصد بوده است. خصوصیات فیزیکی-شیمیایی کمپوست نهایی در محدوده استاندارد ملی بود.
در روش مایکروویو، در توان 850 وات در 10 دقیقه ابتدایی حدود 90% از مترونیدازول و حدود 1/77% سیپروفلوکساسین پس از 60 دقیقه  با وزن  mg1000 تخریب شدند
در روش اتوکلاو، میزان تخریب در وزن­های 200، 500 و 1000 میلی­گرم در دمای 134 درجه سلسیوس، حدود 48/33% مترونیدازول و 52/23% سیپروفلوکساسین در زمان 60 دقیقه تخریب شدند.
نتیجه گیری: با توجه به این که فرآیند کمپوست به زمان زیادی نیاز دارد و اتوکلاو قادر به تخریب کامل نمی­باشد، می­توان گفت روش مایکروویو گزینه مناسب­تری جهت تخریب و بی­خطرسازی مترونیدازول و سیپروفلوکساسین و زباله­های دارویی می­باشد.
 


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: کلیدواژه: آنتی بیوتیک | کمپوست­سازی | اتوکلاو | مایکروویو | مترونیدازول | سیپروفلوکساسین |

دفعات مشاهده: 123 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر