دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • دفتر توسعه آموزش

جلسه دفاه جناب آقای احمدرضا پورزاد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۶ | 
جلسه دفاه جناب آقای احمدرضا پورزاد با عنوان:
بررسی کارایی فتوکاتالیستی نانوکامپوزیت N-TiO2@SiO2@Fe3O4  در حذف سم پاراکوات از محیط های آبی

استاد راهنما:
جناب آقای دکتر علی اسرافیلی دیزجی
 
مورخ 97/08/07 
 ساعت دفاع:   11:30 کلاس 2

چکیده:
سابقه و هدف: امروزه حذف علف کش ها از منابع آبی با توجه به اثرات غیر قابل جبران آن ها بر اکوسیستم، موجودات زنده و انسان، بسیار احساس می شود. از تکنولوژی های موثر برای حذف آلاینده ها، استفاده از نانوذرات مغناطیسی است که به دلیل مزایای خاصی مانند کارایی بالا، جداسازی آسان و عدم تولید آلودگی ثانویه توجه زیادی را به خود جلب کرده است. بنابراین مطالعه حاضر باهدف، سنتز نانوکامپوزیت N-TiO2@SiO2@Fe3O4 به عنوان یک کاتالیست در جهت حذف آلاینده علف کش پاراکوات از محلول‌های آبی انجام گرفت.
روش بررسی: در این پژوهش، به منظور بررسی تاثیر متغیرهای pH، غلظت آلاینده ها، سرعت همزن، دوز کاتالیست و زمان تماس بر راندمان حذف آلاینده ها  و تعیین شرایط بهینه از روش  One factor at the time استفاده گردید. کاتالیست به روش همرسبی و سل-ژل  سنتز شد. مورفولوژی کاتالیست سنتز شده N-TiO2@SiO2@Fe3O4 با استفاده از دستگاه های، انرژی پراش پرتوX (XRD)، طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) به همراه آنالیز عنصری (EDX )، اندازه گیری سطح ویژه (BET) انجام گرفت. سپس آزمایشات بر روی فاضلاب سنتتیک انجام و با توجه به شرایط بهینه حاصله، بر روی نمونه پساب کشاورزی دنبال شد. درنهایت از معادلات سینتیک جهت توصیف داده‌ها استفاده شد.
 یافته‌ها: تجزیه و تحلیل ساختاری نشان داد که نانوکامپوزیت N-TiO2@SiO2@Fe3O4 بصورت متراکم دارای ساختاری تقریبا کروی با هسته Fe3O4 و پوسته SiO2 است که توسط N-TiO2 اصلاح شده است. نتایج آزمایشات نشان داد که بیشترین درصد حذف پاراکوات در pH برابر 6، غلظت های اولیه mg/L 5، سرعت همزن rpm 300، دوز کاتالیست برای نور UV  g/L4/0 و برای نور UVvis g/L6/0  و در زمان min90 در حضور نور UV و UVvis به ترتیب 8/92% و 75/83% به دست آمد. مطالعات سینتیکی بر این نکته تأکید داشت که روند حذف آلاینده در حضور نور UV و UVvis به دنبال مدل سینتیکی درجه اول ( R2> 99/0) است. آزمایشات سمیت و محصولات جانبی نشان داد که واکنش بسمت کامل شدن پیش رفته است.
 نتیجه‌گیری: کارایی فرآیند تخریب آلاینده از پساب کشاورزی نسبت به حالتی که از محلول سینتیک استفاده شد، به مراتب کمتر بود. اما با این حال کاتالیست با موفقیت برای حذف آلاینده از فاضلاب مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین می توان نتیجه گرفت که نانوکامپوزیت سنتز شده چند منظوره می تواند به طور موثر برای حذف همزمان آلاینده های آلی و معدنی از محلول های آبی استفاده گردد.
 


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 177 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر