دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دفتر استعداد های درخشان
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • دفتر توسعه آموزش

بازدید اعضای هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۴ | 
اعضای هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت از

گروه آموزش و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت در روز دوشنبه مورخ ۷ آبان ۱۳۹۷ بازدید کردند.

دکتر مهدی هزاوه ­ای و دکتر حمید اله وردی پور اعضای هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت وزارت متبوع با رئیس دانشکده بهداشت، معاونین آموزشی و

پژوهشی این دانشکده، سرپرست و اعضای گروه آموزش و ارتقاء سلامت، دیدار و از نزدیک از

وضعیت آموزشی و پژوهشی این گروه در دانشکده بهداشت بازدید کردند. همچنین اعضای

هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، نشستی با دانشجویان این

رشته برگزار و از کتابخانه دانشکده، فضای فیزیکی در اختیار گروه بازدید کردند و بازخورد آن را به

اعضای گروه منتقل کردند. شایان ذکر است در پایان این بازدید اعضای هیئت ممتحنه و

ارزشیابی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در جلسه ای دکتر جلیل کوهپایه زاده معاون

آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار کردند و گزارشی از نتایج بازدید خود از گروه آموزش

و ارتقای سلامت را ارائه دادند.


تهیه کننده: دکتر صلحی
CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 286 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر