دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دفتر استعداد های درخشان
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • دفتر توسعه آموزش

جلسه دفاع جناب آقای علیرضا ده نبی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | 
org_logo جلسه دفاع جناب آقای علیرضا ده نبی

عنوان:
طراحی و ارزشیابی یک مداخله پیامک‌محور بر افزایش رفتارهای تغذیه‌ای پیشگیری‌کننده از سرطان پستان در زنان سنین باروری
 
استاد راهنما:
دکتر محمدحسین تقدیسی

 زمان دفاع:  سه شنبه 25/10/97، ساعت 12، سالن شهید رحیمی
 
 
 
چکیده
سابقه و هدف: از آنجا که تغذیه ناسالم یکی از عوامل خطر ابتلا به سرطان پستان محسوب می‌شود، مطالعه حاضر با هدف طراحی و ارزشیابی یک مداخله آموزشی پیامک محور بر افزایش رفتارهای تغذیه‌ای پیشگیری‌کننده از سرطان پستان بر اساس سازه‌های تئوری شناختی- اجتماعی بندورا در زنان ساکن شهرستان داورزن از توابع شهرستان سبزوار/ استان خراسان رضوی/ ایران در 2017 انجام‌ شد.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود. نمونه‌گیری به روش تصادفی از بین مراجعین به یک مرکز خدمات جامع سلامت انجام شد. 160 زن سنین باروری انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تخصیص یافتند (در هر گروه 80 نفر). ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش سازه‌های تئوری شناختی- اجتماعی و رفتارهای تغذیه‌ای پیشگیری‌کننده از ابتلا به سرطان پستان بود که قبل از مداخله برای نمونه‌ها تکمیل شد (مرحله پیش‌آزمون). بر اساس نتایج پیش‌آزمون، 30 پیامک کوتاه طراحی و برای نمونه‌های گروه آزمون و همسران آن‌ها در طی 30 روز ارسال شد. دو گروه، یک ماه پس از ارسال پیامک‌های کوتاه آموزشی پیگیری شدند و مجدداً پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های همبستگی اسپیرمن، کروسکال والیس و من ویتنی تحلیل شدند.
یافته‌ها: پس از مداخله آموزشی پیامک محور، اختلاف معنی‌داری در میانگین متغیرهای تئوری شناختی- اجتماعی و همچنین رفتارهای پیشگیری‌کننده از سرطان پستان در گروه آزمون، نسبت به گروه کنترل (001/0P<) وجود داشت.
نتیجه‌گیری: استفاده از پیامک‌های کوتاه، به‌عنوان یک کانال برای آموزش افراد، می‌تواند رفتارهای افراد در زمینه پیشگیری از سرطان را بهبود دهد. اجرای چنین مداخلاتی در مبحث پیشگیری از سرطان توصیه می‌شود.

 

کلیدواژه ها: کلیدواژه‌ها: زنان‌ | سرطان پستان | تئوری شناختی- اجتماعی بندورا | آموزش تغذیه | ‌ پیامک کوتاه |CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 166 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر