دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • فناوری اطلاعات
  • خدمات الکترونیک
  • امور دانشجویی
  • گروه های آموزشی
  • کتابخانه
  • EDO

گروه آمار زیستی
گروه اپیدمیولوژی
گروه ارگونومی
گروه بهداشت محیط

گروه بهداشت حرفه ای
گروه خدماتی بهداشتی
گروه علوم تغذیه
آزمایشگاه ها

همکاران دفتر توسعه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

AWT IMAGEمسئول توانمندی سازی اساتید

سرکار خانم دکتر شهناز ریماز 
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 
مرتبه علمی : استاد
تلفن تماس :86704945

مسئول ارزشیابی

AWT IMAGEسرکار خانم دکتر 

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : 86704774

 

مسئول پژوهش در آموزش

AWT IMAGEسرکار خانم دکتر دهداری 

آخرین مدرک تحصیلی : 
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : 86704625

مسئول برنامه ریزی درسی

AWT IMAGEسرکار خانم دکتر اشتری نژاد

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : 86704754

مسئول کارگاه های آموزشی

AWT IMAGEسرکار خانم دکتر رهیده

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : 8670
 

مسئول اعتباربخشی

AWT IMAGEسرکار خانم دکتر جزایری

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
مرتبه علمی : دانشیار
تلفن تماس : 86704805
 

مسئول طرح راد

AWT IMAGEسرکار خانم رسولی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : 86704676

مسئول واحد مجازی وسعاد 

AWT IMAGEجناب آقای کرمانی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
مرتبه علمی : دانشیار
تلفن تماس : 86704627
 

کارشناس دفتر توسعه آموزش

AWT IMAGEسرکار خانم نجفی 

تلفن تماس :86704850


دفعات مشاهده: 187 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر