دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • دفتر استعداد های درخشان
 • آزمایشگاه ها
 • معاونت ها
 • خدمات الکترونیک
 • مراکز تحقیقاتی
 • گروه های آموزشی
 • ارتقاء اعضای هیئت علمی
 • دفتر توسعه آموزش

برنامه ریزی آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برنامه عملیاتی برنامه ریزی درسی 


رسالت:

 • توسعه برنامه ریزی درسی در سطح دانشگاه و کشور (سایر دانشگاه ها و معاونت آموزشی وزارت بهداشت) مطابق با استانداردهای روز آموزشی در جهان و منطبق بر شرایط بومی کشور

وظایف:

 • رهبری اصلاحات برنامه های آموزشی اعم از جلب حمایت، مذاکره یا حل اختلاف در سطح دانشگاه
 • پیشنهاد قانونگذاری در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی
 • تدوین استانداردهای برنامه آموزشی
 • مدلسازی، مشاوره و هدایت نیازسنجی آموزشی
 • مدلسازی، مشاوره و هدایت اصلاحات برنامه های آموزشی موجود
 • مدلسازی، مشاوره و هدایت برنامه های آموزشی جدید در دانشکده ها
 • مدلسازی، مشاوره و هدیات ارزشیابی برنامه های آموزشی
 • مشارکت کارشناسی در اجرای ارزشیابی های درونی و بیرونی برنامه های آموزشی
 • برگزاری کارگاه های طرح درس و طرح دوره برای اعضای هیئت علمی


دفعات مشاهده: 1404 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر