دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • فناوری اطلاعات
 • خدمات الکترونیک
 • امور دانشجویی
 • گروه های آموزشی
 • کتابخانه
 • EDO

گروه آمار زیستی
گروه اپیدمیولوژی
گروه ارگونومی
گروه بهداشت محیط

گروه بهداشت حرفه ای
گروه خدماتی بهداشتی
گروه علوم تغذیه
آزمایشگاه ها

برنامه ریزی آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

رسالت:

 • توسعه برنامه ریزی درسی در سطح دانشگاه و کشور (سایر دانشگاه ها و معاونت آموزشی وزارت بهداشت) مطابق با استانداردهای روز آموزشی در جهان و منطبق بر شرایط بومی کشور

وظایف:

 • رهبری اصلاحات برنامه های آموزشی اعم از جلب حمایت، مذاکره یا حل اختلاف در سطح دانشگاه
 • پیشنهاد قانونگذاری در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی
 • تدوین استانداردهای برنامه آموزشی
 • مدلسازی، مشاوره و هدایت نیازسنجی آموزشی
 • مدلسازی، مشاوره و هدایت اصلاحات برنامه های آموزشی موجود
 • مدلسازی، مشاوره و هدایت برنامه های آموزشی جدید در دانشکده ها
 • مدلسازی، مشاوره و هدیات ارزشیابی برنامه های آموزشی
 • مشارکت کارشناسی در اجرای ارزشیابی های درونی و بیرونی برنامه های آموزشی
 • برگزاری کارگاه های طرح درس و طرح دوره برای اعضای هیئت علمی

 

 


دفعات مشاهده: 89 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر