دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • EDO

تعاریف و مفاهیم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

تعاریف و مفاهیم :

MPHدوره آموزشی دوساله ای است که برای آموزش مدیران و تربیت مدیران آگاه و توانمند به منظور اداره نظام های سلامت کشور است به گونه ای است که بتوانند روابط متقابل بین تئوری و عمل ، مردم و سیاستگزاران و تحقیقات نظری واقعیت های موجود در جامعه را برقرار نمایند . و به صورت مدل های مختلف تمام وقت ، پاره وقت و تحصیل همزمان برگزار می گردد.

·        آموزش پاره وقت ( پودمانی) : منظور از آموزش پاره وقت ، ارائه برنامه آموزش Modularاست .

·        گرایش: دوره MPHپودمانی دارای گرایش می باشد اما در نهایت موفق به دریافت گواهینامه عالی بهداشت عمومی می شوند . معهذا با توجه به نیازهای سازمان های معرفی کننده هر فرد ، مجموعه ای از واحدهای اختیاری به دانشجو ارائه می شود که با انتخاب آن ها بتواند پاسخگوی نیازهای مهارتی واحد اجرایی که از آن معرفی شده باشد.

·        محتوی : محتوی آموزشی دوره MPHپودمانی از نظر عناوین دروس نظیر همان دروس دوره MPHمتداول ( تمام وقت ) در دانشکده بهداشت است و دانشجویان هنگام انتخاب واحد همان شماره درس ها را خواهند گرفت . معهذا با توجه به تفاوت در شیوه ارائه دروس ( به صورت پودمانی) انتظار از گروه های آموزشی مربوط این است که بخشی از فعالیت های آموزشی قبل از حضور فرد در کلاس های آموزشی ( به عنوان خواندن محتوی دورس ) و بعد از برگزاری جلسات ( به صورت انجام پروژه یا حل تمرین ) باشد . وهم چنین هر ماه هفته ای را بصورت تمام وقت در دانشکده هستند و بقیه هفته ها را بتوانند درمحیط کار خود خدمت کنند.

·        طول مدت : هم اکنون دوره MPHشامل سی واحد درسی و چهار واحد پایان نامه است . واحدها طی یکسال برای دانشجویان حضوری سپری می شود . دوره MPHپودمانی شامل 5 ترم تحصیلی است و برای هر ترم بین چهار تا شش واحد درسی است . با احتساب دو نیمسال در هر سال تحصیلی و وجود نیمسال تابستان هر فرد می تواند واحدهای درسی خود را ظرف مدت دو سال بگذراند . برای گذراندن هر نیمسال ( میانگین پنج واحد ) دو گزینه وجود دارد که بر اساس امکان ارایه دانشکده بهداشت و نیز محل اشتغال دانشجویان توسط شورای برنامه ریزی MPHبرای هر نیمسال تصمیم گیری خواهد شد . به هر حال برنامه هفته ها و تشکیل کلاس ها در ابتدای نیمسال توسط آموزش دانشکده بهداشت در اختیار دانشجویان قرار داده می شود.

·        پایان نامه : پس از گذراندی نیمی از دروس دوره ( پانزده واحد ) ، فرد می تواند موضوع پایان نامه خود را انتخاب کند .

·        دروس اجباری : دروس اجباری ( عمومی)دوره MPH،16 واحد است که در تمامی دوره ها مشترک می باشد . دورس اختیاری دوره 12 واحد است که با توجه به زمینه تحصیلی دانشجو انتخاب می شود.

·        کارآموزی MPH: 2 واحد است که پس از به اتمام رسیدن واحد ها در نیمسال تابستان انجام می شود .

·        پایان نامه : تهیه پایان نامه آخرین بخش دوره MPHاست که طی آن دانشجو موظف است زیر نظر استاد راهنما به تحصیل و انجام کار بپردازد.  پایان نامه برای دانشجویان MPH4 واحد و برای دانشجویان MD-MPH6 واحد با دو استاد راهنما یکی از دانشکده پزشکی و یکی از دانشکده بهداشت می باشد .

·        ثبت نام و انتخاب واحد : در نیمسال اول انتخاب واحد از طریق دانشکده بهداشت انجام می شود و از نیمسال های بعد بر اساس تقویم دانشگاهی دانشجویان از طریق سیستم سما در سایت دانشگاه علوم پزشکی ایران اقدام به انتخاب واحد نموده واز آن پرینت تهیه کرده  تحویل واحد آموزش می دهند .


دفعات مشاهده: 188 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر