دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • دفتر استعداد های درخشان
 • آزمایشگاه ها
 • معاونت ها
 • خدمات الکترونیک
 • مراکز تحقیقاتی
 • گروه های آموزشی
 • ارتقاء اعضای هیئت علمی
 • دفتر توسعه آموزش

کمیته اعتبار بخشی برنامه های آموزشی دانشکده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۱ | 
نام کمیته نام مسئول کمیته نام اعضاء کمیتهکمیته اعتبار بخشی   برنامه های آموزشی دانشکده
سرکار خانم دکتر جزایری
 
سرکار خانم دکتر جمیله ابوالقاسمی
سرکار خانم دکتر طاهره  دهداری
سرکار خانم دکتر محبوبه رسولی
سرکار خانم دکترسیده طیبه رهیده 
سرکار خانم دکتر میترا زراتی
سرکار خانم آزاده اجلال موغاری
سرکار خانم فرانک برومند
سرکار خانم زهره سجادی
سرکار خانم  فرحناز قاسمی 
سرکار خانم دکتر اشتری نژاد
 

دفعات مشاهده: 264 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۱ | 
نام کمیته نام مسئول کمیته نام اعضاء کمیته
کمیته مشورتی دانشجویی  دانشکده سرکار خانم دکتر  محبوبه رسولی
 
جناب آقای سقراط عمری شکفتیک
جناب آقای مهدی فرخیشرح وظایف مسئول کمیته مشورتی دانشجویی:
 • زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت وطرحها  و ایده  های نو آورانه آموزشی دانشجویان
 • انتقال مشکلات ،انتقادات و پیشنهادات دانشجویان  در حیطه آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی دانشگاه
 • ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت دربین دانشجویان برای ارتقاء کیفی آموزشی
 • بستر سازی برای تعامل آگاهانه ، علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه های آموزشی
 • برگزاری جلسات دوره ای با دانشجویان عضو کمیته مشورتی
 • ارائه گزارش عملکرد به دفتر EDO دانشکده
 • شرکت در جلسات دوره ای دفتر EDO دانشکده

دفعات مشاهده: 237 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کمیته پایش عملکرد اعتباربخشی دانشکده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۱ | 
نام کمیته نام مسئول کمیته نام اعضاء کمیته
کمیته پایش عملکرد اعتباربخشی دانشکده سرکار خانم دکترجمیله  ابوالقاسمی سرکار خانم دکترمهناز صلحی
سرکار خانم آزاده  اجلال  موغاری
جناب آقای دکتر مجید  کرمانی

دفعات مشاهده: 245 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کمیته فرآیند نویسی دانشکده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۱ | 
نام کمیته نام مسئول کمیته نام اعضاء کمیته

کمیته فرآیند نویسی دانشکده
 

سرکار خانم آزاده  اجلال  موغاری

سرکار خانم  بتول اسفندیاری
جناب آقای دکترمرتضی منصوریان

دفعات مشاهده: 258 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کمیته تدوین اهداف دانشکده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۱ | 
مسئول کمیته اعضای کمیته

جناب آقای دکتر رسول یاراحمدی

سرکار خانم دکتر  آزاده اشتری نژاد 
جناب  آقای دکتر محمد رضا وفا
جناب آقای دکتر مجید کرمانی 
جناب آقای دکتر علی اسرافیلی


دفعات مشاهده: 268 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر