دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • دفتر استعداد های درخشان
 • آزمایشگاه ها
 • معاونت ها
 • خدمات الکترونیک
 • مراکز تحقیقاتی
 • گروه های آموزشی
 • ارتقاء اعضای هیئت علمی
 • دفتر توسعه آموزش

روابط عمومی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

            
مسئول واحد روابط عمومی

سرکار خانم دکتر فاطمه السادات حسینی بهارانچی 

شماره تماس :867044623

پست الکترونیک:  http://public_soh.iums.ac.ir

 

کارنشاس روابط عمومی  سرکار خانم مهندس عاطفه گودرزی 86704759
کارشناس روابط عمومی جناب آقای مهندس بهروز تقی زاده 86704862فرآیند روابط عمومی
 

           اهم وظایف روابط عمومی

 • جمع آوری اطلاعات وآمار درزمینه مطالب مرتبط با دستگاه متبوع وتهیه گزارشهای لازم طبق ضوابط ومقررات
 • مطالعه وبررسی انجام امورمربوط به اجرای آئین نامه های مصوب درمورد هماهنگ کردن نشر موضوعات وتبلیغات
 • تهیه ونصب نشریات تبلیغاتی ، فنی وبولتن های داخلی طبق ضوابط ومقررات وهماهنگی های لازم
 • انجام امور مربوط به برگزاری مناسبات فرهنگی ومذهبی طبق ضوابط ومقررات مربوطه
 • انجام امور مربوط به اجرای مصاحبات رادیویی وتلوزیونی مقامات طبق ضوابط ومقررات مربوطه  
 • برقراری تماس با دستگاه متبوع ومقامات مسئول به منظور هماهنگی وتنظیم برنامه های انتشاراتی ، ملاقات ها ،کنفرانسها ونظایرآن
 • شرکت در همایش ها وجلسات وکارگاههای هماهنگ شده دستگاه متبوع وتهیه گزارش وارسال آن به مقام ذیربط
 • داشتن تقویم اجرایی طرح نظرسنجی طی یک سال فعالیت ( حداقل دومورد)
 • تهیه گزارش از روند اجرای ملاقاتهای هیئت رئیسه دانشکده با مدیران ارشدو معاونین ایشان   
 • تهیه گزارش از برگزاری کارگاههای آموزشی وپژوهشی واداری
 • تهیه عکس وخبر مختلف طبق آئین نامه های مصوب
 • شرکت درکارگاههای آموزشی ذیربط 

دفعات مشاهده: 4619 بار   |   دفعات چاپ: 161 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر