دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دفتر استعداد های درخشان
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • دفتر توسعه آموزش

دانش پژوهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

فهرست اولویت های پژوهش در آموزش دانشکده بهداشت

الف) گروه تغذیه
1. بررسی روش های جدید آموزشی در تدریس دروس تغذیه با توجه به تنوع رشته های دانشجویان پذیرش شده در این رشته
2. ارزشیابی کارایی سرفصل های دروس تغذیه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا
3. بررسی و مقایسه روشهای ارزیابی دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در دروس تغذیه

ب) گروه آموزش و ارتقاء سلامت
1. بررسی توانایی خودهدایتی و حل مساله دانشجویان
2. بررسی نگرش دانشجویان درباره کارآموزی و کارورزی در عرصه
3. بررسی میزان رضایت دانشجویان از فیلدهای کارآموزی  و کارورزی
4. بررسی مهارت های فارغ التحصیلان در ارائه خدمات سلامت و رفع مشکلات بهداشتی
5. بررسی مهارت های یاددهی-یادگیری در دانشجویان
6. تحلیل محتوای کوریکولوم های درسی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت بر حسب پرداختن به نیازهای بهداشتی جامعه و مهارت های مورد نیاز فارغ التحصیلان
7. بررسی تجربیات دانشجویان درباره آموزش مجازی
8. مقایسه میانگین نمره معدل درسی دانشجویان دوره مجازی با آموزش حضوری
9. ارزشیابی تاثیر آموزش مجازی بر مهارت های مورد نیاز فارغ التحصیلان دوره های مجازی
10. بررسی سبک دانشجو محوری در یادگیری دروس
11. مقایسه تاثیر روش های مشارکتی تدریس با روش های سنتی، در تدریس دروس مختلف آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

ج) گروه اپیدمیولوژی
1. بررسی آینده رشته اپیدمیولوژی
د) گروه مهندسی بهداشت محیط
1. ارزشیابی برنامه درسی رشته جدید سم شناسی محیط ، قبل از شروع در حین و پس از پایان دوره تحصیلات هر دانشجو
2. ارزشیابی برنامه درسی رشته جدید مدیریت پسماند ، قبل از شروع در حین و پس از پایان دوره تحصیلات هر دانشجو

ذ) گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
1. بررسی هم افزایی الگوی آموزش عملی بر مبنای آموزش تئوری در طراحی تهویه صنعتی
2. بررسی شاخص های آموزشی در حیطه های مختلف دروس عملی رشته بهداشت حرفه ای
3. مطالعه جدید بودن و نوع رفرنس های مورد استفاده در پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا
4. بررسی میزان کارایی آموزش عملی در عملکرد فارغ التحصیلان رشته بهداشت حرفه ای
5. بررسی میزان کارایی آموزش تئوری در عملکرد فارغ التحصیلان رشته بهداشت حرفه ای

ه) گروه آمار زیستی
1. ارزشیابی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد آمار زیستی
2. نیازسنجی دروس دوره کارشناسی ارشد آمار زیستی
3. بررسی روند پذیرش دانشجوی ارشد آمار زیستی و وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان و ارتباط شغل آنها با محتوای رشته
4. بررسی دوره آماده سازی و اجرای پروپوزال های ارشد و دکترا و عوامل مؤثر بر آن در دانشکده بهداش


دفعات مشاهده: 1301 بار   |   دفعات چاپ: 72 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر