دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • دفتر توسعه آموزش

دانش پژوهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

دانش­ پژوهی  :

هانسن و روبرت دانش ­پژوهی را اینگونه تعریف کرده ­اند: دانشمند با استفاده از توانمندی های ذهنی خود عرصه ­های دانش را به صورت خلاقانه ، آگاهانه  و منظم به پیش می برد یا آن را دچار دگرگونی و تغییر می­ نماید.

برای آنکه فعالیتی به عنوان دانش­ پژوهی در نظر گرفته شود، لازم است که با دیگران در میان گذاشته شود و توسط آن­ها مورد نقد قرار گیرد.

مسئله پژوهش دغدغه بسیاری از اعضای هیئت علمی در زمان ارتقاء می باشد و باعث شده است که پژوهش بر آموزش مقدم شمرده شود و این مسئله مهم تا حدود زیادی آموزش را تحت الشعاع قرار داده است.

در اواخر دهه 90 مفهوم "دانش­ پژوهی" توسط ارنست بویر مطرح شد. تا آن زمان دانش­ پژوهی تنها به مفهوم کشف دانش و تولید علم بود، اما بر اساس مفهوم  دانش ­پژوهی بویر، پژوهش تنها یکی از ارکان آن به شمار می­ رود و عرصه های کاربرد دانش، ادغام و آموزش نیز مد نظر است.

برای اینکه فعالیتی جزو فعالیت­های دانش ­پژوهی طبقه بندی شود، لازم است این فعالیت علاوه بر داشتن بعد کمی و کیفی، در بر گیرنده تعامل انجام­ دهندگان آن فعالیت با جامعه آموزش علوم پزشکی باشد. به منظور برقراری این تعامل لازم است که مجری یا مجریان فعالیت مورد نظر نشان دهند که برای اجرای آن از منابع و مستندات موجود در متون آموزش علوم پزشکی بهره برده ­اند، و محصول و نتیجه فعالیت آموزشی آنها به نحو مناسبی در اختیار سایر اعضای جامعه  آموزش علوم پزشکی قرار گرفته است، به گونه ­ای که سایر افراد می توانند بر پایه آن، اقدامات و فعالیت­ های بعدی را انجام دهند و بدین وسیله نتایج حاصل از این فعالیت در طول زمان به گسترش دانش آموزش علوم پزشکی کمک نموده است. گستردگی و حوزه این تعامل  می    ­تواند در سطح دانشگاهی، ملی یا بین­ المللی باشد.

ارزیابی فعالیت­ های دانش ­پژوهی با توجه به محورهای زیر صورت می­گیرد:

 

        ·         دارا بودن  اهداف مشخص و از پيش تعيين شده

        ·         بررسی پيشينه و آماده سازی زمينه براي اجرای فعاليت

        ·         استفاده از روش های مناسب (متدولوژی معتبر)

        ·         ارائه نتايج مهم و قابل توجه

·         ارائه و معرفی مؤثر برنامه و يا فعاليت صورت گرفته

·         برخورد نقادانه با نحوه انجام فعاليت و نتايج حاصل از آن


دفعات مشاهده: 1218 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر