دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • فناوری اطلاعات
 • خدمات الکترونیک
 • امور دانشجویی
 • گروه های آموزشی
 • کتابخانه
 • EDO

گروه آمار زیستی
گروه اپیدمیولوژی
گروه ارگونومی
گروه بهداشت محیط

گروه بهداشت حرفه ای
گروه خدماتی بهداشتی
گروه علوم تغذیه
آزمایشگاه ها

فعالیتهای دفتر توسعه آموزش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 فعالیتهای دفتر توسعه آموزش

 • برنامه ریزی عملیاتی
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • توانمندی اساتید
 • دانش پژوهشی
 • برنامه ریزی
 • ارزشیابی آموزشی
 • برگزاری کارگاه ها

 


دفعات مشاهده: 88 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر