دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • دفتر توسعه آموزش

دورنما و رسالت دانشکده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

چشم انداز :

دانشكده بهداشت در راستاي تفكر ارتقاء سلامت و محور توسعه پايدار براين باور است تا با ارتقاء كمي و كيفي آموزش و پژوهش از درون بخشی و تعاملات ملي و بين المللي بتواند رتبه اول در سطح كشور باشد

رسالت : ( ماموريت )

دانشكده بهداشت به عنوان بخش آموزش و پژوهش علوم بهداشتي در دانشگاه علوم پزشكي ايران در راستاي ارتقاء سلامت عمومي جامعه و گسترش ارتباطات علوم بهداشتی تلاش مي نمايد.

  اهداف :

1.فراهم آوري آموزش عالي براي عامه مردم، دانشجويان ، متخصصين ، كاركنان بهداشتي و متوليان سلامت  جامعه

2.پيشنهاد اجرا و رهبري پژوهش كاربردي و بنیادی به منظور ارتقاء سلامت گروه هاي مختلف جامعه در سطح ملي

3.ارتقاء سلامت و سرويس هاي خدمات بهداشتي جامعه

4.ارائه راهكاري مبتني بر شواهد علمي به منظور سياست گذاري امور مرتبط با سلامت

5.انتشار و دسترسي به يافته هاي پژوهش و افزايش آگاهي هاي بهداشتي در جامعه و براي محققين

6.ارتقاء ساختار و توانايي پژوهشي دانشكده

    ارزشها:

ما برآنيم كه با مشاركت كليه همكاران دانشكده با نگاه نظام مند پژوهش هاي بنيادي و جامعه نگر را مبتني بر موازين اسلامي و فرهنگ ملي و اصول اخلاقي به انجام برسانيم.

فرصت ها:        

1- وجود صنايع متعدد در استان و منطقه

2- افزايش تقاضا براي پژوهش در صنعت

3- وجود دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه

4- وجود رسانه هاي گروهي محلي

5- موقعيت جغرافيايي شهر تهران بعنوان پايتخت و استان

6- وجود دانشکده هاي مختلف و مرتبط

7- تمايل زياد اساتيد و دانشجويان براي پژوهش

8- تمايل زياد اساتيد و دانشجويان براي شركت در سمينارها و كنفرانس ها

9- تمايل زياد اساتيد و دانشجويان به ارتباطات برون پژوهشي دانشگاهي

10-  تمايل زياد اساتيد و دانشجويان به ارائه مقالات ونشردرمجلات معتبرو ترويجي

11- تمايل زياد اساتيد و دانشجويان به شركت در برنامه هاي رسانه هاي جمعي

12- ايجاد تفاهم نامه ها با مراكز تحقيقاتي

نقاط قوت:

1- توانايي گسترش دوره هاي تحصيلات تکميلي و ارتقاء دوره هاي فع


دفعات مشاهده: 2645 بار   |   دفعات چاپ: 147 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر