دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • فناوری اطلاعات
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • کتابخانه
  • EDO


وام مسکن
وام ضروری
وام ودیعه مسکن
وام ودیعه تحصیلی
وام ودیعه بیمه
وام دانشجویان ممتاز


فعالیت دانشجویی
وظایف دانش آموختگان
پرتال دانشجویی
کارشناس امور دانشجویی
اخبار امور دانشجویی
فرآیند

دورنما و رسالت دانشکده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

چشم انداز :

دانشكده بهداشت در راستاي تفكر ارتقاء سلامت و محور توسعه پايدار براين باور است تا با ارتقاء كمي و كيفي آموزش و پژوهش از درون بخشی و تعاملات ملي و بين المللي بتواند رتبه اول در سطح كشور باشد

رسالت : ( ماموريت )

دانشكده بهداشت به عنوان بخش آموزش و پژوهش علوم بهداشتي در دانشگاه علوم پزشكي ايران در راستاي ارتقاء سلامت عمومي جامعه و گسترش ارتباطات علوم بهداشتی تلاش مي نمايد.

  اهداف :

1.فراهم آوري آموزش عالي براي عامه مردم، دانشجويان ، متخصصين ، كاركنان بهداشتي و متوليان سلامت  جامعه

2.پيشنهاد اجرا و رهبري پژوهش كاربردي و بنیادی به منظور ارتقاء سلامت گروه هاي مختلف جامعه در سطح ملي

3.ارتقاء سلامت و سرويس هاي خدمات بهداشتي جامعه

4.ارائه راهكاري مبتني بر شواهد علمي به منظور سياست گذاري امور مرتبط با سلامت

5.انتشار و دسترسي به يافته هاي پژوهش و افزايش آگاهي هاي بهداشتي در جامعه و براي محققين

6.ارتقاء ساختار و توانايي پژوهشي دانشكده

    ارزشها:

ما برآنيم كه با مشاركت كليه همكاران دانشكده با نگاه نظام مند پژوهش هاي بنيادي و جامعه نگر را مبتني بر موازين اسلامي و فرهنگ ملي و اصول اخلاقي به انجام برسانيم.

فرصت ها:        

1- وجود صنايع متعدد در استان و منطقه

2- افزايش تقاضا براي پژوهش در صنعت

3- وجود دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه

4- وجود رسانه هاي گروهي محلي

5- موقعيت جغرافيايي شهر تهران بعنوان پايتخت و استان

6- وجود دانشکده هاي مختلف و مرتبط

7- تمايل زياد اساتيد و دانشجويان براي پژوهش

8- تمايل زياد اساتيد و دانشجويان براي شركت در سمينارها و كنفرانس ها

9- تمايل زياد اساتيد و دانشجويان به ارتباطات برون پژوهشي دانشگاهي

10-  تمايل زياد اساتيد و دانشجويان به ارائه مقالات ونشردرمجلات معتبرو ترويجي

11- تمايل زياد اساتيد و دانشجويان به شركت در برنامه هاي رسانه هاي جمعي

12- ايجاد تفاهم نامه ها با مراكز تحقيقاتي

نقاط قوت:

1- توانايي گسترش دوره هاي تحصيلات تکميلي و ارتقاء دوره هاي فع


دفعات مشاهده: 316 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر