دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دفتر استعداد های درخشان
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • دفتر توسعه آموزش

تماس با ما و راهنمای تلفنها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

جهت تماس با واحد های دانشکده ابتدا شماره (شماره داخلی + ۸۶۷۰ ) سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمایید.

جهت دانلود کلیک نمایید

ریاست آموزش پژوهش
دکتر رسول یار احمدی ( رئیس دانشکده) ۴۷۳۴ فرحناز قاسمی ۴۷۷۷ زهره سجادی ۴۶۱۰
دکترعلی اسرافیلی (معاون اداری ومالی) ۴۷۳۴  بتول اسفندیاری ۴۶۲۴ کمیته پژوهشی دانشجویی ۴۶۲۴
دکترمجید کرمانی ( معاون آموزشی) ۴۷۴۵  منیژه بابایی ۴۶۵۵
دکترمحمدرضا وفا (معاون پژوهشی) ۴۷۴۵ سمیرا دامن خورشید ۴۶۵۵
اعظم وزیریان ۴۷۳۴  یاسین صفری ۴۶۴۰
زهره رسولی ۴۷۴۵ فرانک برومند(امور دانشجویی) ۴۶۵۸
             گروه مهندسی  بهداشت محیط                گروه اپیدمیولوژی          گروه علوم تغذیه
دکتر میتراغلامی (مدیر گروه) ۴۶۴۳ دکترمسعود سلیمانی( مدیرگروه) ۴۷۷۶ دکترمحمدرضا وفا(مدیرگروه) ۴۷۴۳
دکترمجید کرمانی ۴۶۲۷  دکتر محسن اسدی لاری ۴۸۰۳ دکتر فرزاد شیدفر ۴۷۴۳
دکتر روشنک رضایی کلانتری ۴۷۷۵  دکترسیدعباس متولیان ۴۷۰۴ دکترناهید آریاییان ۴۷۵۰
 دکتر احمدجنیدی جعفری ۴۶۲۶ دکتر شهناز ریماز ۴۶۴۵ دکترشیماجزایری ۴۸۰۵
دکترمهدی فرزادکیا ۴۸۲۰ دکتر مهشید ناصحی ۴۶۴۸ دکترفاطمه سادات امیری ۴۸۵۲
دکتر علی اسرافیلی ۴۸۱۹ دکتر برادران ۴۸۰۳ دکترمیترا زراتی  ۴۸۱۴
سعید خاکسار(کارشناس) ۴۸۰۱ فاطمه اکبری(کارشناس) ۴۷۵۱ دکتر سیده طیبه رهیده ۴۸۴۳
زهره سجادی (کارشناس ) ۴۶۱۰
گروه خدمات بهداشتی وآموزش بهداشت گروه بهداشت حرفه ای گروه آمارزیستی
دکترمهناز صلحی ( مدیر گروه ) ۴۷۵۸ دکتر ایرج علی محمدی(مدیرگروه) ۴۷۴۹ دکتر جمیله ابوالقاسمی(مدیر گروه) ۴۷۷۴
دکترفربد عبادی فرد آذر ۴۷۵۷ دکتر شهرام وثوق ۴۸۰۷ دکتر محبوبه رسولی ۴۶۷۶
دکترطاهره دهداری ۸۸۶۲۲۶۴ دکتر رسول یار احمدی ۴۸۰۶ دکتر جانانی ۴۸۴۹
دکتر منصوریان ۴۸۳۹ دکتر آزاده اشتری نژاد ۴۷۵۴ دکتر مسعود صالحی ۴۷۷۹
دکتر ابراهیمی ۴۷۴۹ دکترمسعودرودباری ۴۶۳۵
فیروزه صفریان(کارشناس) ۴۷۴۶ خانم آغا فاطمه حسینی  ۴۶۲۳
گروه ارگونومی  دکتر حسینی بهارانچی  ۴۶۲۳
دفتر گروه ارگونومی ۴۸۳۹ دکتر نمامعلی آزادی ۴۶۲۰
سعید خاکسار(کارشناس) ۴۸۰۱
           انفورماتیک کتابخانه  روابط عمومی
عاطفه گودرزی ۴۷۵۹ رویا وصال  ۴۸۴۷ زهرا خواجه میرکی ۴۷۵۹
بهروز تقی زاده ۴۸۶۲ زهرا نجفی رودباری ۴۸۴۷ بهروز تقی زاده ۴۸۶۲
زهرا خواجه میرکی ۴۷۵۹ امانت کتابخانه ۴۷۶۶
مهدی شفیعی ۴۸۱۲
کارشناسان گروه آزمایشگاه مرکز تحقیقات
اتاق هم اندیشی ۴۶۳۲ سید حسین طباطبائی ۴۸۵۱ فرشته طاهری ۴۶۲۰
فاطمه اکبری ۴۷۵۱ حسن پورمسلمی(آز بهداشت محیط) ۴۶۹۰ سجاد رستمی زاده ۴۶۳۸
فیروزه صفریان ۴۷۴۶ مهرداد شاهپری( آزبهداشت محیط) ۴۶۹۰ آناهیتا بلندیان ۴۶۳۱
نرجس نجیبی ۴۸۵۸ مجتبی یگانه بادی(آز تحقیقات) ۴۷۴۷
 سعید خاکسار ۴۸۰۱ فاطمه صابری ( آز تغذیه ) ۴۸۱۶
زهره سجادی ۴۸۵۸
امور مالی امور اداری دبیرخانه
معصومه ابراهیمی ۴۷۳۷ لیلا سالمی ۴۶۵۷ آزاده اجلال ۴۷۵۳
الهام خرمی ۴۷۴۲ ساناز صالحی ۴۶۵۲ رضا محمودی ۴۸۱۱
............. ۴۶۴۴ محمدرضا باقری ۴۷۶۱ علیرضا خبازیان ۴۸۱۱
مرکز کارآزمایی بالینی آزمایشگاه تهویه صنعتی مرکز تحقیقات آلودگی هوا
مرکز کارآزمایی بالینی ۴۸۰۲ آزمایشگاه تهویه صنعتی ۴۸۵۱ مرگز تحقیقات آلودگی هوا ۴۷۶۳
امین اموال مسئول تدارکات مسئول خدمات
محمدرضا باقری ۴۷۶۱ احمد بیابانی ۴۸۱۰ خلیل آقازاده ۴۷۶۰
انبار سالن اجتماعات تاسیسات ساختمان
خیرالله مظفری ۴۸۶۰ سالن اجتماعات ۴۶۵۰ وحید نوبخت ۴۶۱۶
قمامی ۴۵۱۰
خلیل آقازاده ۴۷۶۰


دفعات مشاهده: 6846 بار   |   دفعات چاپ: 249 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر