دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • EDO

بایگانی بخش رئیس دانشکده

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 2 | تعداد کل بازدید های مطالب: 3,615 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

رئیس دانشکده

جناب آقای دکتر احمد جنیدی جعفری  مدرک تحصیلی :دکترای بهداشت محیط رتبه علمی : استاد تلفن ثابت :۸۶۷۰۴۶۲۶ فاکس :۸۸۶۲۲۷۰۷ ایمیل آکادمیک:http://jonidi.a@iums.ac.ir CV: https://scholar.google.com/citations?user=zkGgExkAAAAJ&hl=en http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=۲۶۴۲۹۴۳۹۰۰۰

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تاریخچه دانشکده

تاریخچه دانشکده