دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • فناوری اطلاعات
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • کتابخانه
  • EDO


وام مسکن
وام ضروری
وام ودیعه مسکن
وام ودیعه تحصیلی
وام ودیعه بیمه
وام دانشجویان ممتاز


فعالیت دانشجویی
وظایف دانش آموختگان
پرتال دانشجویی
کارشناس امور دانشجویی
اخبار امور دانشجویی
فرآیند

بایگانی بخش جلسات دفاع

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 12 | تعداد کل بازدید های مطالب: 438 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: دفاع سرکار خانم نازار لطیفی پور - ۱۳۹۶/۶/۲۹ -
:: دفاع سرکار خانم سیده نسترن اسدزاده - ۱۳۹۶/۶/۲۷ -
:: دفاع سرکار خانم سلیمه رضائی نیا - ۱۳۹۶/۶/۲۷ -
:: دفاع سرکار خانم زهره بهمنی - ۱۳۹۶/۶/۲۷ -
:: دفاع سرکار خانم سعیده خسروی - ۱۳۹۶/۶/۲۶ -
:: دفاع جناب آقای محمد امین قربانپور - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: دفاع سرکار خانم فهیمه احمدی مطلق - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: دفاع جنای آقای سید پویا فاضلی - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: دفاع سرکار خانم سمیه سلیمانی علیار - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: دفاع جناب آقای محمد بشام - ۱۳۹۶/۶/۲۱ -
:: دفاع سرکار خانم زهرا خواجه پور - ۱۳۹۶/۶/۱۹ -
:: جلسه دفاع از عنوان دانشجویان گروه اپیدمیولوژی - ۱۳۹۶/۴/۲۱ -