دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دفتر استعداد های درخشان
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • دفتر توسعه آموزش

بایگانی بخش کمیته های دفتر توسعه آموزش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 7 | تعداد کل بازدید های مطالب: 3,057 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ -

کمیته اخلاق حرفه ای

img_yw_news
دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸ -

کمیته برنامه ریزی درسی

img_yw_news
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

کمیته اعتبار بخشی دانشکده

  

img_yw_news
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

کمیته دانشجویی دانشکده

  

img_yw_news
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

کمیته پایش عملکرد دانشکده

  

img_yw_news
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

کمیته فرآیند نویسی دانشکده

  

img_yw_news
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

کمیته تدوین اهداف دانشکده