دانشکده بهداشت

آقای دکتر احمد جنیدی جعفری
مدرک یا رتبهاستاد
پست الکترونیکjonidi.aiums.ac.ir
شماره تلفن 88607941-88607945
رشته تحصیلیدکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط
پست سازمانیریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۷/۱۱

[ برگشت به فهرست افراد ]