دانشکده بهداشت

آقای دکتر محمدرضا وفا
مدرک یا رتبهاستاد
پست الکترونیکVafa.miums.ac.ir
شماره تلفن۸۸۶۰۷۹۴۵
رشته تحصیلیدکتری علوم تغذیه
پست سازمانیمعاون پژوهشی
محل خدمتدانشکده بهداشت
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۵/۲۳

[ برگشت به فهرست افراد ]