Close

دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر ایرج علیمحمدی
مدرک یا رتبهدانشیار
پست الکترونیکalimohamadi.iiums.ac.ir
شماره تلفن۸۸۶۰۷۹۴۱۰
پست سازمانیمعاون آموزشی و دانشجویی
محل خدمتدانشکده بهداشت
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۵/۲۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]