دانشکده بهداشت

خانم مهندس زهرا خواجه میرکی
مدرک یا رتبهکاردان رایانه
شماره تلفن86704759
رشته تحصیلیکاردان الکترونیک
پست سازمانیکاردان رایانه
محل خدمتدانشکده بهداشت
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۵/۲۸

[ برگشت به فهرست افراد ]