دانشکده بهداشت

آقای مهندس بهروز تقی زاده
مدرک یا رتبهکارشناس رایانه
شماره تلفن86704763
رشته تحصیلیمهندسی نرم افزار کامپیوتر
پست سازمانیکارشناس رایانه
محل خدمتدانشکده بهداشت
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۵/۲۸

[ برگشت به فهرست افراد ]