دانشکده بهداشت- همکاران دفتر توسعه
همکاران دفتر توسعه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
مسئول توانمندی سازی ، برگزاری کارگاه های آموزشی و اخلاق حرفه ای 


 

سرکار خانم دکتر سیده  طیبه رهیده 

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی تغذیه 
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۸۴۳

مسئول ارزشیابی

AWT IMAGEسرکار خانم دکتر جمیله ابوالقاسمی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی  آمار زیستی
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۷۷۴

 

مسئول پژوهش در آموزش

AWT IMAGEسرکار خانم دکتر  طاهره دهداری 

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آموزش بهداشت 
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۶۲۵
 

مسئول برنامه ریزی درسی

AWT IMAGEسرکار خانم دکتر آزاده  اشتری نژاد

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی سم شناسی 
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۷۵۴

 

مسئول  اعتباربخشی

AWT IMAGE سرکار خانم دکتر شیما  جزایری

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی تغذیه 
مرتبه علمی : دانشیار
تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۸۰۵

مسئول طرح راد و رخاد 

AWT IMAGEسرکار خانم  دکتر  محبوبه رسولی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آمار زیستی 
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۶۷۶
 

مسئول واحد مجازی  

AWT IMAGEجناب آقای   دکتر  مجید کرمانی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بهداشت محیط 
مرتبه علمی : دانشیار
تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۶۲۷ 

مسئول  تحصیلات تکمیلی ،اتاق فکر  و آیتم آنالیز

سرکار خانم  دکتر  میترا زراتی 

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی تغذیه 
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۸۱۴

 

 
مسئول نقشه راه دانشکده 
 

جناب آقای   دکتر نمامعلی آزادی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آمار زیستی 
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۶۳۶
 

مسئول آموزش پاسخگو 

سرکار خانم  دکتر  فاطمه سادات امیری 

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی تغذیه 
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۸۵۲
 

کارشناس دفتر توسعه آموزش

AWT IMAGEسرکار خانم حلیمه  نجفی خانقشلاقی 

تلفن تماس :۸۶۷۰۴۸۵۰

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.13533.44639.fa
برگشت به اصل مطلب