دانشکده بهداشت- فرآیندها
فرآیندها

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

AWT IMAGE
دریافت فایل فرآیند_آزمون_جامع.docx   [حجم: 15 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/5/4]
AWT IMAGE
دریافت فایل ارسال_گواهی_پزشکی.docx   [حجم: 15 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/5/4]
AWT IMAGE
دریافت فایل فرآیند_انتخاب_واحد_دانشجویان.docx   [حجم: 13 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/7/27]
AWT IMAGE
دریافت فایل فرایند_مراحل_ثبت_نام_دانشجویان.docx   [حجم: 14 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/7/27]
AWT IMAGE
دریافت فایل درخواست_فرصت_اضافی.docx   [حجم: 16 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/9/19]
AWT IMAGE
دریافت فایل فرآیند_کارت_المثنی.docx   [حجم: 14 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/9/19]
AWT IMAGE
دریافت فایل فرایند_فراغت_از_تحصیل.docx   [حجم: 16 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/9/19]
AWT IMAGE
دریافت فایل مهمانی.docx   [حجم: 14 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/5/4]
AWT IMAGE
دریافت فایل ثبت_عنوان_پروپوزال.docx   [حجم: 14 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/5/4]
AWT IMAGE
دریافت فایل فرایند_مراحل_پذیرش_دانشجویان.docx   [حجم: 13 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/5/4]
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.16844.45116.fa
برگشت به اصل مطلب