دانشکده بهداشت- طرح درس اعضاء هئیت علمی
طرح درس اعضاء هئیت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
  • فرم طرح درس و طرح دوره

  • نکته: پسورد تمامی فایل ها soh.iums.ac.ir


AWT IMAGE
دریافت فایل طرح_درس.pdf   [حجم: 97 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/8/27]
AWT IMAGE
دریافت فایل طرح_دوره.pdf   [حجم: 90 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/8/27]
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.17871.48498.fa
برگشت به اصل مطلب