دانشکده بهداشت- معرفی افراد
داخلی واحدها

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

جهت تماس با واحد های دانشکده ابتدا شماره (شماره داخلی + 8670 ) سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمایید.

جهت دانلود کلیک نمایید
                       لیست تلفن های دانشکده بهداشت
نام و  نام خانوادگی داخلی نام  نام خانوادگی داخلی  نام خانوادگی داخلی
گروه مهندسی  بهداشت محیط کارشناس گروه حوزه ریاست
دکتر روشنک رضایی کلانتری 4775 سیمین رحمانیان 4632 دکتر فرزاد کیا رئیس دانشکده
 دکترمجید کرمانی 4627  فاطمه اکبری 4751  دکتر اسرافیلی معاون اداری ومالی
 دکتر احمدجنیدی جعفری 4626 صفریان 4746  دکتر علیمحمدی معاون آموزشی 
 دکترمهدی فرزادکیا 4820 نرجس نجیبی 4858   دکتر وفا معاون پژوهشی 
دکتر علی اسرافیلی 4819  سعید خاکسار 4801  اعظم وزیریان 4745
دکتر میتراغلامی 4633 زهره رسولی 4734
 مهندس اختر افشاری 4643 اداری 88607939
گروه اپیدمیولوژی  لیلا  سالمی 4657 88607941
 دکترمسعود سلیمانی دودران 4776 جعفر صاحبی 4652 آموزش
 دکتر محسن اسدی لاری 4803 اداری 4656  فرحناز قاسمی 4777
 دکترسیدعباس متولیان 4704 اداری 88607948  بتول اسفندیاری 4624
دکتر شهناز ریماز 4645   دبیرخانه  منیژه بابایی  4655
دکتر مهشید ناصحی 4648  آزاده اجلال  4753 سمیرا دامن خورشید 4655
گروه علوم تغذیه فاطمه قاسمی 4811  یاسین صفری 4640
دکترمحمدرضا وفا 4743 رضامحمودی 4811
 دکتر فرزاد شیدفر 4743 امور مالی اموردانشجویی
دکترناهید آریاییان 4750 خانم محمدی 4737 فرانک برومند 4658
دکترشیماجزایری 4805 معصومه ابراهیمی 4742 دفترپژوهشی
دکترفاطمه سادات امیری 4852  مجتبی اعظمی 4644 آناهیتا بلندیان 4610
دکترمیترا زراتی  4814  الهام خرمی 4742 کمیته پژوهشی دانشجویی
دکتر سیده طیبه رهیده 4843 ساناز صالحی 4744 دانشجویان 4628
گروه خدمات بهداشتی وآموزش بهداشت کتابخانه
 دکترفربد عبادی فرد آذر 4757 کارپرداز ،مسول تدارکات 4810  آذر احمدی 4766
 دکترمحمدحسین تقدیسی 4756  احمد بیابانی 4741 رویا وصال 4673
 دکترمهناز صلحی 4758 زهرانجفی رودباری 4673
 دکترطاهره دهداری 4625 امین اموال آزمایشگاه
دکتر منصوریان 4840  محمدرضا باقری 4761  هوشنگ یارمحمدی 4637
گروه بهداشت حرفه ای انبار  حسن پورمسلمی 4690
دکتر ایرج علی محمدی 4749 خیرالله مظفری 4762  مهرداد شاهپری 4690
دکتر شهرام وثوق 4807 علیرضا خبازیان مجتبی یگانه بادی 4747
 دکتر رسول یار احمدی 4806   انفورماتیک آزمایشگاه تغذیه آزاد فر 4816
 دکتر آزاده اشتری نژاد 4754  عاطفه گودرزی 4759 مرکز تحقیقات
دکتر ابراهیمی 4749 زهرا میرکی 4759  فرشته طاهری 4620
دفتر گروه ارگونومی 4839  مهدی شفیعی 4812 مریم برهانی 4638
آزمایشگاه سم شناسی  4637  بهروز تقی زاده 4763 مرکز تحقیقات 4631
گروه آمار زیستی مسئول خدمات،نقلیه،تاسیسات روابط عمومی
 دکترمسعود رودباری 4635 خلیل آقاده ده زاده 4760 عاطفه گودرزی 4759
دکتر جانانی 4678 آبدارخانه Ph.Dمحیط 4622
دکتر مسعود صالحی 4779 حسن گلی 4609  Ph.Dاپیدمیولوژی 4627
دکترجمیله ابوالقاسمی 4774 ابراهیم اصلانی 4764 سالن اجتماعات 4650
خانم آغافاطمه حسینی 4623 تربیت بدنی  4813 دفتر edo
خانم معصومه خوشگام 4623 حلیمه نجفی 4850
دکتر نمامعلی آزادی 4636
دکتر محبوبه رسولی 4676
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.23557.48352.fa
برگشت به اصل مطلب