دانشکده بهداشت-  واحد تحقیق و توسعه شبکه و نرم افزار
واحد تحقیق و توسعه شبکه و نرم افزار

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

واحد تحقیق و توسعه شبکه و نرم افزارAWT IMAGE

هدف این بخش حفظ و تداوم جریان تحقیق‌ علمی در زمینه فناوری اطلاعات و توسعه، تکمیل و بومی‌سازی کاربردهای مختلف قابل بهره برداری در سطوح و بخش‌های مختلف دانشگاه است.

 در این راستا رئوس وظایف این واحد به شرح زیر است:

  • تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای مورد نیاز  AWT IMAGEدانشگاه
  • توسعه زیر ساخت شبکه دانشگاه
  • توسعه سرویس‌های شبکه (اینترنت، پست الکترونیکی، وب دانشگاه و...)
  • نظارت بر قراردادهای توسعه نرم‌افزار
  • تهیه و اجرای طرح مجتمع سازی نرم‌افزار و سیستم‌های اطلاعاتی دانشگاه

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.25767.47477.fa
برگشت به اصل مطلب