دانشکده بهداشت- [اخبار پایگاه]
دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی بهداشت حرفه ای ورودی سال ۱۳۹۴

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۸ | 
به استحضار دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی بهداشت حرفه ای ورودی سال ۱۳۹۴ می رساند که هفته اول مهر ماه (۱الی ۵ مهرماه) کارگاههای کاراموزی در عرصه طبق برنامه زیر برگزار می گردد. حضور در این کارگاهها دارای ۵ نمره بوده و حضور تمامی دانشجویان الزامی می باشد.
 
ایام هفته برنامه روزانه مباحث استاد مربوطه ساعت
شنبه پروپوزال نویسی چارچوب پروپوزال- عنوان- بیان مساله دکتر ابراهیمی ۱۰-۸
روش کار- اهداف- متغیرها دکتر وثوقی ۱۲-۱۰
بررسی متون- رفرنس نویسی- جدول گانت دکتر اشتری نژاد ۱۵-۱۳
یک شنبه مقاله نویسی چکیده- مقدمه- روش کار دکتر علی محمدی ۱۰-۸
نتایج- بحث- نتیجه گیری دکتر یار احمدی ۱۲-۱۰
دوشنبه کارگاه توجیهی تکنیک های ارزیابی ارگونومیک در صنعت دکتر وثوقی ۱۰-۸
روشهای اندازه گیری صدا در محیط کار دکتر علی محمدی ۱۲-۱۰
تکنیک های شناسایی عوامل مخاطره زای شیمیایی محیط کار دکتر یار احمدی ۱۵-۱۳
سه شنبه نرم افزارهای کاربردی طراحی روشنایی با نرم افزار DIALUX دکتر ابراهیمی ۱۰-۸
نرم افزار ALOHA دکتر ابراهیمی ۱۲-۱۰
نرم افزار WISER دکتر ابراهیمی ۱۴-۱۳
چهارشنبه کارگاه توجیهی و جمع بندی روشهای ارزیابی ایمنی و ریسک در محیط کار دکتر ابراهیمی ۱۰-۸
روش کار در صنعت و ارائه گزارش کارآموزی یکی از اساتید گروه ۱۲-۱۰
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.30032.54179.fa
برگشت به اصل مطلب