دانشکده بهداشت- [اخبار پایگاه]
قابل توجه همکاران محترمی که در دوره آموزشی جستجو در اینترنت شرکت داشته اند

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۵ | 

AWT IMAGEقابل توجه همکاران محترمی که در دوره آموزشی جستجو در اینترنت شرکت داشته اند

میتوانند لغایت تاریخ ۹۶/۰۶/۲۲ با مراجعه به پورتال جام فردی، Tab   ارزیابی آموزشی ، بازدن کلید جدید اقدام به پرکردن سوالات اثربخشی نموده و پس از پایان کلید ثبت را بزنید.
بدیهی است عدم انجام مراحل فوق موجب عدم ثبت دوره در شناسنامه آموزشی فرد میگردد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.30032.54408.fa
برگشت به اصل مطلب