دانشکده بهداشت- [اخبار پایگاه]
اطلاعیه امور رفاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۵ | 

AWT IMAGE
اطلاعیه
قابل توجه کلیه همکارانی که از بیمه تکمیلی استفاده می نمایند:
زمان تحویل مدارک به نماینده شرکت بیمه ایران (زرین پوشش )مستقردردانشگاه ،روزهای یکشنبه وسه شنبه هرهفته از ساعت ۹الی ۱۳ تا تاریخ ۹۶/۰۸/۳۰ می باشد بعد ازاین زمان ، اگر چنانچه مدارکی مانده باشد بایستی ذینفع شخصا" به صورت حضوری جهت تحول به شرکت مذکور مراجعه نماید 

                                                       


 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.30032.54416.fa
برگشت به اصل مطلب