دانشکده بهداشت- [اخبار پایگاه]
​دفتر توسعه آموزش ( EDO ) دانشکده بهداشت برگزار می نماید

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۹ | 

AWT IMAGEسمینار
" رویکرد نوین استاندارد جهانی نگارش مقاله از منظر ژونالیسم پزشکی "

تاریخ برگزاری  : چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۲
زمان برگزاری :        ۱۱ – ۰۹         محل برگزاری  : سالن شهید رحیمی دانشکده بهداشت 
سخنران  : استاد محترم جناب آقای دکتر  مسعود رفیعی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.30032.54516.fa
برگشت به اصل مطلب