دانشکده بهداشت- [اخبار پایگاه]
کارگاه" استاندارهای رفتاری کارکنان خدماتی" توسط گروه EDOدانشکده بهداشت

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۲ | 
کارگاه" استاندارهای رفتاری کارکنان خدماتی"  توسط گروه  EDOدانشکده بهداشت در تاریخ ۲۰ شهریور از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با حضور کارکنان محترم بخش خدمات دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار شد. سرکار خانم اجلال با ارائه تعریفی از رفتار سازمانی، استاندارهای رفتاری بین کارکنان خدماتی شامل: حضور به موقع در محل کار، دقت در استفاده از اموال سازمان، رفتار احترام آمیز با همکاران و مراجعه کنندگان، رعایت اصول آراستگی، رعایت اصول بهداشتی، پذیرش انتقادات وپیشنهادات، رازداری، علاقه داشتن به شغل، وفاداری و تعهد نسبت به سازمان و ... را به تفصیل بیان نمودند. در پایان نحوه و شیوه انجام کار (امور محوله) نیز مطرح شد.
AWT IMAGEAWT IMAGE

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.30032.54608.fa
برگشت به اصل مطلب