دانشکده بهداشت- [اخبار پایگاه]
برگزاری کارگاه آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۵ | 

دفتر توسعه آموزش (EDO)،کارگاه " آموزش نرم افزار word"را در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ ساعت ۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ توسط جناب آقای مهندس مجتبی یگانه در سایت دانشجویی دانشکده بهداشت برگزارکرد 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.30032.55507.fa
برگشت به اصل مطلب