دانشکده بهداشت- [اخبار پایگاه]
قابل توجه دانشجویان محترم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | 
قابل توجه دانشجویان محترم

           موارد ذیل در زمان برگزاری امتحانات الزامی است ودر صورت مشاهده تخلف طبق مقررات آموزشی با فرد خاطی برخورد    خواهد شد.
  1. همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی است و دانشجویان موظفند روز های قبل از شروع امتحان کارت خود را پرینت بگیرند و همراه داشته باشند.
  2. استفاده از گوشی تلفن همراه درهر شرایط ممنوع می باشد و دانشجویان موظفند برای دروسی که نیاز به ماشین حساب دارند حتما ماشین حساب شخصی همراه داشته باشند.
  3. درصورت مشاهده گوشی روشن در زمان امتحان، مراقب موظف است آنرا تحویل مسئول امتحانات دهد.
  4. هر گونه صحبت کردن و ایجاد بی نظمی در زمان برگزاری امتحان ممنوع می باشد.
  5. دانشجویان موظفند راس ساعت شروع امتحان در محل برگزاری حضور داشته باشند و عواقب تاخیر دانشجو بر عهده خودش می باشد.
  6. دانشجو موظف است راس ساعت پایان وقت امتحان برگه خود را تحویل داده و با مراقبین محترم همکاری نماید.
     
                                                                                                                             
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.30032.59945.fa
برگشت به اصل مطلب