دانشکده بهداشت- [اخبار پایگاه]
قابل توجه دانشجویان واساتید محترم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | 
از کلیه دانشجویان و اساتید کارآفرین دانشکده جهت معرفی و تشویق ایشان در وب سایت دانشگاه ، خواهشمند است با در دست داشتن مدارکی دال بر این موضوع حداکثر تا تاریخ 96/10/27 به امور دانشجویی فرهنگی دانشکده سرکار خانم برومند مراجعه فرمایند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.30032.60115.fa
برگشت به اصل مطلب