دانشکده بهداشت- همایش ها و کارگاه ها
کارگاه های دفتر توسعه آموزش کارگاه های دفتر توسعه آموزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۱ | 

کارگاه های دفتر توسعه آموزش
 

نام کارگاه جستجو در اینترنت کتاب درمانی آموزش کار با نرم افزار Word
نام مدرس سرکار خانم وصال آزاد سرکار خانم صدیقه سبعلی فرد  جناب آقای مهندس یگانه
تاریخ برگزاری 1396/05/22و1396/05/24 1396/05/29 1396/06/12
زمان برگزاری 10-12 9-12 8-12
محل برگزاری سالن شهید رحیمی دانشکده سالن کتابخانه مرکزی دانشگاه سایت دانشکده
امتیاز آموزشی 8ساعت گواهی صادر می شود 15ساعت (5ساعت عملی و10ساعت نظری

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.31354.51713.fa
برگشت به اصل مطلب