واحد امور دانشجویی و فرهنگی

 امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده بهداشت به مسئولیت سرکار خانم فرانک برومند امور مربوط به خدمات دانشجویی  را بر عهده دارد.

 

       

     سرکار خانم فرانک برومند

 

    لیسانس علوم تربیتی مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

     شماره تماس : 86704658

 

     ایمیل :  amozesh_soh@iums.ac.ir
شرح وظایف واحد امور دانشجویی و فرهنگی


شرح وظایف مسئول امور دانشجویی و فرهنگی

              

 ➜مطالعه قوانین و دستورالعمل های لازم امور دانشجویی فرهنگی و اجرای آنها

 ➜اطلاع رسانی ، پیگیری، راهنمایی های لازم در مورد هرگونه تسهیلات و ارائه امکانات مورد نیاز رفاهی از قبیل کلیه وامهای دانشجویی، خوابگاه و... به کلیه دانشجویان از طریق  ➜سایت دانشکده، بردها، پاسخگویی تلفنی و حضوری

 ➜انجام امور مربوط به وامهای دانشجویی در بازه زمانی مقرر از جمله وام شهریه، وام بنیاد علوی و وام ودیعه مسکن و  ... (اطلاع رسانی به دانشجویان واجد شرایط، تکمیل فرم های درخواست وام توسط متقاضیان و اعمال شرایط لازم جهت دریافت وام ، دریافت مدارک لازم، هماهنگی با دانشجویان متقاضی، برطرف کردن ایرادات و انجام مکاتبات لازم در این خصوص با معاونت دانشجویی دانشگاه

 ➜هماهنگی و پیگیری از گروه های آموزشی دانشکده در خصوص اخذ اطلاعات دانشجویان جهت برخی از وام های دانشجویی و اموری از این قبیل

 ➜انجام امور مربوط به شورای صنفی دانشکده و انتخابات به صورت سالانه ، اطلاع رسانی و مکاتبات با معاونت دانشجویی دانشگاه

 ➜ارائه فرمهای تسویه حساب دانشجویی و راهنمایی های لازم در این خصوص

 ➜تکمیل فرم میزان بدهی جهت دانشجویان قدیمی و عدم مراجعه و انصرافی با اعلام معاونت دانشجویی دانشگاه

 ➜اقدام و تهیه پاسخ به  مکاتبات دانشجویی فرهنگی از سوی معاونت دانشجویی و انجام سایر اقدامات در این خصوص

 ➜اطلاع رسانی و انجام کلیه راهنمایی های لازم به کلیه دانشجویان در خصوص نحوه دریافت اسناد تعهد محضری و شرایط آن و تحویل اصل اسناد به صورت حضوری یا از طریق پست، جهت دریافت تسهیلات رفاهی از جمله وامهای دانشجویی و خوابگاه

 ➜بررسی و چک کردن کلیه اسناد سند تعهد محضری دانشجویان متقاضی تسهیلات و مطابقت با نمونه خام و دریافت حکم کارگزینی ضامن (علی الخصوص دانشجویان جدیدالورود)، سپس پیگیری از دانشجویان و سایر اقدامات جهت برطرف کردن مشکلات اسناد تعهد محضری

 ➜اطلاع رسانی و راهنمایی های لازم در زمینه ثبت اسناد تعهد محضری در پورتال تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به کلیه دانشجویان

 ➜هماهنگی با معاونت دانشجویی فرهنگی در خصوص انجام تعدادی از امور متفرقه دانشجویان

 ➜اطلاع رسانی در خصوص چگونگی و نحوه دریافت کارت دانشجویی هوشمند به دانشجویان جدید الورود و تعیین بازه زمانی مراجعه دانشجویان به امور دانشجویی دانشکده جهت دریافت کارت دانشجویی

 ➜دریافت فیش های واریزی کارت های دانشجویی و ارسال به دانشگاه به همراه لیست دانشجویان

 ➜ارسال کلیه اسناد تعهد محضری چک شده به همراه لیست داشجویان به معاونت دانشجویی دانشگاه جهت اسکن و سایر اقدامات

 ➜به روزرسانی مطالب (آیین نامه ها ، فرمها و ... ) در سایت دانشکده  بخش امور دانشجویی

 ➜تهیه اخبار مختلف امور دانشجویی فرهنگی و ارسال به روابط عمومی دانشکده جهت درج در سایت دانشکده

 ➜شرکت در همایش ها ، نمایشگاهها به صورت حضوری یا مجازی و گزارش فعالیتهای دانشکده در حوزه های مختلف فرهنگی

 ➜برگزاری جشنهای فارغ التحصیلی با هماهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه به صورت حضوری یا مجازی (همایش معارفه)

 ➜هماهنگی های لازم در خصوص انجمن علمی دانشجویی دانشکده با اعضای شورای نظارت دانشکده و دبیر انجمن، انجام کلیه مراحل تشکیل انجمن و انتخابات سالانه شورای مرکزی انجمن و ارائه گزارش عملکرد انجمن به دانشگاه، هماهنگی و تشکیل جلسات شورای نظارت دانشکده و انجام سایر امور مربوط به انجمن ها و سایر هماهنگی ها با معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه در این خصوص

 ➜شرکت در جلسات کمیته پیشرفت تحصیلی

 ➜انجام امور مربوط به اعتباربخشی بخش خدمات دانشجویی و جمع آوری و بروز نمودن مستندات به صورت سالانه

 ➜هماهنگی های لازم جهت شرکت دانشجویان در جشنواره های فرهنگی

 ➜شرکت در جلسات معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و انجام پیگیری ها و امور لازم از جمله جلسات در خصوص شورای نظارت انجمن های علمی دانشجویی و جلسات همایش معارفه دانشجویان جدید الورود و پیگیری عملیاتی شدن مصوبات آن و سایر هماهنگی ها

 ➜مشارکت در اجرای برنامه های مختلف فرهنگی با نهادهای متولی امور فرهنگی دانشگاه

Template settings